Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri

Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri Türkiye’de Öğrenci Başarısında Eşitsizliğin Belirleyicileri

Eğitimde Eşitlik projesi kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nden (BETAM) Mehmet Alper Dinçer ve Yard. Doç. Dr. Gökçe Uysal Kolaşin tarafından gerçekleştirilen bu araştırma 2006 Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı’ndan (PISA) elde edilen verileri kullanıyor.


         PDF İndir