Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı çalışmalar yaptı ve bu konuda değişimin mahkeme kararlarına gereksinim bırakmayacak biçimde, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ERG bu politika notuyla,

21. yüzyılda din ve eğitim alanında yaşanan ulusal ve küresel gelişmeler ışığında Türkiye’deki değişim süreci ve süren değişim gereksinimine ilişkin politika yapıcıları ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Politika notunda küresel çerçevede din ve eğitim tartışmalarının nasıl bir düzlemde ilerlediğine ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde konunun nasıl ele alındığına değiniliyor. Ardından Türkiye’de son dönemdeki gelişmeler özetlenerek değişim sürecinde dikkate alınması gereken noktalara dikkat çekiliyor.


         PDF İndir