FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Önerileri

FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Önerileri FATİH Projesi Eğitimde Dönüşüm İçin Bir Fırsat Olabilir mi? Politika Analizi ve Önerileri

Türkiye, dünyanın en kapsamlı eğitim teknolojisi projelerinden birini yaşama geçirdi. Proje kapsamında her sınıfa birer etkileşimli tahta, 5-12. sınıflardaki tüm öğrencilere de birer tablet bilgisayar sağlanması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) ile dünyada önemli bir konumda bulunuyor; FATİH, genç kuşakları küresel bilgi ekonomisinde öncü roller üstlenmeye hazırlamanın etkili yollarını arayan pek çok başka ülke için bir model sunabilme potansiyeli taşıyor.

ERG ve RTI International işbirliğiyle hazırlanan politika raporu, FATİH’i eğitim alanında geçmişten günümüze edinilen uluslararası geniş ölçekli bilişim teknolojileri (BT) deneyimleri ışığında analiz etmeyi; bu deneyimlerden yararlanarak, eğitim teknolojisine yapılacak bu önemli yatırımın Türkiye’deki tüm öğrenciler için olası en iyi öğrenim çıktılarını vermesini sağlayacak öneriler sunmayı amaçlıyor.

10 Nisan 2014 tarihinde, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı (TBV) Faruk EczacıbaşıMEB Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Asım Balcı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Direktörü Batuhan Aydagül‘ün katılımıyla TBV ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıyla politika önerileri kamuoyu ile paylaşıldı.

ERG ve RTI, hazırlanan politika raporu ile FATİH konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesine ve yapıcı bir diyalog kurulmasına katkı sağlamayı umuyor.

         PDF İndir