Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4” Düzenlemesi

Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4” Düzenlemesi Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4” Düzenlemesi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), “4+4+4” düzenlemesini takiben, yeni eğitim yılındaki okullulaşma oranlarını da dikkate alarak bir rapor hazırladı. Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4” Düzenlemesi başlıklı rapor Türkiye’de okulöncesi eğitime ilişkin son durumu ve çözüm önerilerini ortaya koyuyor.

Raporda okulöncesi eğitime ilişkin durum şu başlıklar altında ele alınıyor:

– Erişilebilirlik

– Ödenebilirlik

– Nitelik

– “4+4+4” Düzenlemesi ve Okulöncesi Eğitime Erişim

– “4+4+4” Düzenlemesi ve Okulöncesi Eğitimde Nitelik

– Erken Çocuklukta Özel Eğitim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

– Politika Önerileri


         PDF İndir