19. Milli Eğitim Şurası’na İlişkin Değerlendirme

19. Milli Eğitim Şurası’na İlişkin Değerlendirme 19. Milli Eğitim Şurası’na İlişkin Değerlendirme

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2-6 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen 19. Milli Eğitim Şurası’nı yakından izledi.

ERG, 19. Milli Eğitim Şurası öncesinde, şuranın işlevini, şura kararlarının politikalara yansımalarını ve 19. Milli Eğitim Şurası hazırlık çalışmalarında katılımcılığı ele aldığı ve şuranın iyi bir yönetişim örneği olarak nasıl geliştirilebileceğini değerlendirdiği bilgi notunu kamuoyuyla paylaşmıştı. Şura öncesinde yayımlanan bilgi notunda, ERG, katılımcılık ve saydamlık ilkelerine önem verilmesine ve kanıt temelli tartışmalara gereksinim duyulduğunun altını çizmişti.

19. Milli Eğitim Şurası’na ilişkin Değerlendirme başlıklı bu bilgi notu ise, ERG’nin Şura öncesi değerlendirmelerini tamamlamaktadır. İlgili yönetmelik gereği Milli Eğitim Şurası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) en yüksek danışma kuruludur ve Türkiye’de eğitim sistemini geliştirmek ve eğitimin niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretim ile ilgili konuları incelemekten ve öneri niteliğinde kararlar almaktan sorumludur. ERG’nin değerlendirmelerinin Şura’nın yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmesi için yol gösterici olacağı umut edilmektedir.


         PDF İndir