Aydın Doğan Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan rapor, kız çocukların çok kilit bir beceri olan okuma becerilerinde oğlanlardan daha başarılı olmalarına, eğitime yüksek önem atfetmelerine ve yılmazlıklarına rağmen Türkiye’de kadınların istihdam, siyaset vb. çeşitli alanlarda erkeklerle eşit düzeyde olmadıklarını PISA 2018 verileriyle gözler önüne seriyor.

Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Cin, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali O. İlhan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Ozancan Özdemir tarafından, Eğitim Reformu Girişimi ekibinden Kıdemli Politika Analisti Yeliz Düşkün ve Politika Analisti Özgenur Korlu’nun katkılarıyla yürütülen araştırma sonucunda yayımlanan raporda kız ve oğlan çocukların okuma becerileriyle ilişkili faktörler ile kız ve oğlan çocukların “yılmazlık”, “motivasyon”, “rekabetçilik” gibi alanlardaki durumları inceleniyor. 

Raporda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki bilişsel becerilerini değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 verileri analiz ediliyor. Bulguların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yorumlandığı raporda kızların ve oğlanların okuma becerileriyle ilişkili olan etmenler ele alınıyor, bu kapsamda öğrenci ve öğretmen davranış ve tutumlarıyla okul süreçlerine de yer veriliyor ve okumada düşük yeterlik gösteren öğrencilerin nasıl desteklenebileceklerine dair öneriler getiriliyor. Raporda, kızlar ve oğlanlar arasındaki farkları değerlendirmek için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının önemli olduğunun altı çiziliyor. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360° (40): Okuma Becerileri ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

PISA 2018 sonuçları okuma becerilerinde, kız çocuklarının erkek çocuklardan daha başarılı olduğunu gösteriyor. Buna karşın, Türkiye’de kadınlar istihdam, siyaset vb. çeşitli alanlarda erkeklerle eşit düzeyde değil. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kız çocuklarının çok kilit bir beceri olan okuma becerilerinde erkek çocuklardan daha başarılı olmalarına, eğitime yüksek önem

📝 “Okuma Becerilerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: PISA 2018 Verileriyle Bir Analiz” Raporu Yayımlandı

Aydın Doğan Vakfı (ADV) işbirliğiyle hazırladığımız “Okuma Becerilerinin Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Değerlendirilmesi: PISA 2018 Verileriyle Bir Analiz” başlıklı rapor 12 Nisan 2022, Salı günü düzenlenen etkinlikte kamuoyuna sunuldu. Öne çıkan rapor bulgularının paylaşıldığı etkinlikte ‘Kalıpları Yıkarken’ başlıklı bir de panel düzenlendi.

Eğitim 360° (11): Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği/Eşitsizliği

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°‘ın bu bölümünde Umay Aktaş Salman ve Ezgi Tunca, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini ele aldı. Eğitime erişim ve devamdan okul ortamlarına, müfredattan ders kitaplarına kadar eğitimde açık ve örtük şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili pek çok sorun yaşanıyor. Eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamanın, şiddetle mücadele

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.