Aydın Doğan Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan rapor, kız çocukların çok kilit bir beceri olan okuma becerilerinde oğlanlardan daha başarılı olmalarına, eğitime yüksek önem atfetmelerine ve yılmazlıklarına rağmen Türkiye’de kadınların istihdam, siyaset vb. çeşitli alanlarda erkeklerle eşit düzeyde olmadıklarını PISA 2018 verileriyle gözler önüne seriyor.

Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melis Cin, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali O. İlhan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi Ozancan Özdemir tarafından, Eğitim Reformu Girişimi ekibinden Kıdemli Politika Analisti Yeliz Düşkün ve Politika Analisti Özgenur Korlu’nun katkılarıyla yürütülen araştırma sonucunda yayımlanan raporda kız ve oğlan çocukların okuma becerileriyle ilişkili faktörler ile kız ve oğlan çocukların “yılmazlık”, “motivasyon”, “rekabetçilik” gibi alanlardaki durumları inceleniyor. 

Raporda Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından gerçekleştirilen ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki bilişsel becerilerini değerlendiren Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 verileri analiz ediliyor. Bulguların toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle yorumlandığı raporda kızların ve oğlanların okuma becerileriyle ilişkili olan etmenler ele alınıyor, bu kapsamda öğrenci ve öğretmen davranış ve tutumlarıyla okul süreçlerine de yer veriliyor ve okumada düşük yeterlik gösteren öğrencilerin nasıl desteklenebileceklerine dair öneriler getiriliyor. Raporda, kızlar ve oğlanlar arasındaki farkları değerlendirmek için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının önemli olduğunun altı çiziliyor. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360° (54): Afet Döneminde Kız Çocuklar: Mevcut Durum, İhtiyaçlar, Öneriler

Eğitim 360°’ın 6 Şubat’tan beri yaptığı yayınlarda Kahramanmaraş depremlerinin çocuklara, eğitime ve eğitim paydaşlarına etkilerini konuşuyoruz. Bu süreçte sıkça altı çizilen konulardan biri, afetlerin özel önem gereksinimi olan gruplara etkileri oldu. Afetler, var olan eşitsizlikleri derinleştiriyor, bu gruplardaki çocukları daha kırılgan hâle getiriyor. Eğitim 360°’ın

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.