Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Yayınları

2005’te AÇEV, ERG ve Ka-Der ortaklığında yürütülen proje kapsamında hazırlanan yayınlar

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi, Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşmasını ve buna paralel olarak toplumsal hayata katılımlarını sistematik olarak etkileyen/ engelleyen tutum, uygulama ve politikalara karşı müdahaleler gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde Eşitlik Kızlara Öncelik Broşürü


Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikala

Sivil İzleme Değerlendirme Raporu


Türkiye’de İlköğretim Okullarında Okulu Terk ve İzlenmesi ile Önlenmesine Yönelik Politikalar Yönetici Özeti

Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Türkiye’den Örnekler


Kız Çocukların İlköğretime Erişiminde Dünyadan Örnekler


Civil Monitoring Activities Evaluation Report

Girls’ Access to Primary Education Best Practices from Turkey

Declaration for Education of Girls

Drop Outs in Turkey’s Basic Education Policies for Monitoring and Gerintion

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360° (54): Afet Döneminde Kız Çocuklar: Mevcut Durum, İhtiyaçlar, Öneriler

Eğitim 360°’ın 6 Şubat’tan beri yaptığı yayınlarda Kahramanmaraş depremlerinin çocuklara, eğitime ve eğitim paydaşlarına etkilerini konuşuyoruz. Bu süreçte sıkça altı çizilen konulardan biri, afetlerin özel önem gereksinimi olan gruplara etkileri oldu. Afetler, var olan eşitsizlikleri derinleştiriyor, bu gruplardaki çocukları daha kırılgan hâle getiriyor. Eğitim 360°’ın