Eğitimde Haklar Projesi Yayınları

Eğitim Reformu Girişimi’nin kolaylaştırıcılığında Haziran 2007’den bu yana sürdürülen Eğitimde Haklar çalışmaları, Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası’nı ortaya çıkardı. Bildirge ve Öneriler Dosyası, çalışmalara farklı aşamalarda katkıda bulunan 14 sivil toplum kuruluşu tarafından imzalandı.

Bildirge, Eğitimde Haklar yaklaşımının temel ilkelerini ortaya koyuyor ve temel sorun alanlarına ilişkin talepleri dile getiriyor. Beş farklı konuda hazırlanan öneri belgeleri ise, öncelikli olarak ele alınan alanlardaki ayrıntılı değerlendirme ve önerileri içeriyor.

Öneri belgelerinin başlıkları:

 • Eğitim Hakkıyla İlgili Mevzuata İlişkin Genel Öneriler
 • Çocuk-Merkezli Eğitim için Mevzuata İlişkin Öneriler
 • Eğitimde Eşitliğin Sağlanması İçin Mevzuata İlişkin Öneriler
 • Okullarda Sağlık Hakkı Konusunda Mevzuata İlişkin Öneriler
 • Okullarda Öğrenciye Yönelik Her Türlü Şiddetin Önlenmesi için Mevzuata İlişkin Öneriler

Bildirge ve Öneriler Dosyası, eğitim, çocuk hakları ve insan hakları konularında çalışan 14 farklı kuruluş tarafından imzalandı.

 • Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu
 • Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
 • Eğitim Reformu Girişimi
 • Gündem: Çocuk! Derneği
 • Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
 • Helsinki Yurttaşlar Derneği
 • İnsan Hakları Derneği
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Tarih Vakfı
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı
 • Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
 • Uluslararası Çocuk Merkezi

Çiftdillilik ve Eğitim


İlköğretimde Haklarımız Var!: İlköğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları

Eğitim Hakkı ve Eğitimde Haklar

Eğitimde Haklarım Var! Çocuk KılavuzuRight to Education and Rights in Education

Türkiye’de Çiftdillilik ve Eğitim : Sürdürülebilir Çözümler İçin Atılması Gereken Adımlar

Eğitimde Haklar Bildirgesi ve Öneriler Dosyası

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Sosyoekonomik Durumun Eğitim Hakkıyla İlgisi Ne?

Öğrencilerin 12 yıllık zorunlu eğitimin sonunda girdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sadece “kazananların” ve “kaybedenlerin” konuşulduğu bu ve bunun gibi diğer sınavlar eğitim hakkıyla ilgili neler söylüyor? Eğitime erişmek nitelikli eğitim hakkına da erişebilmeyi sağlıyor mu? ERG Politika Analisti Özgenur Korlu, hanelerin sosyoekonomik

Eğitimde Haklar Çalışmaları

Eğitim hakkı yalnızca eğitime erişimle sınırlı tutulamayacak temel bir insan hakkıdır. Çocukların uluslararası insan hakları belgeleriyle korunma altına alınmış tüm hakları, eğitim ortam ve süreçlerinde de geçerlidir. Eğitimde Haklar çalışmaları bu noktadan hareketle, çocukların kaliteli bir eğitim alması ile eğitim süreç ve ortamlarında saygı görmesinin

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.