Koç Holding ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında yürütülen Meslek Eğitiminde Kalite için İşbirliği Projesi kapsamında hazırlanan son rapor olan Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri Koç Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli bir saha araştırmasının bulgularına dayanarak, Türkiye’de beceri eğitimi veren kurumlar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki başarılı işbirliklerinin yaygınlaşmasına yönelik değerlendirme ve öneriler sunmak üzere hazırlandı.

Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri

Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncellenmiş Durum Analizi

Meslek Eğitiminde Başarılı Okul-Sanayi İşbirlikleri:Ne Çalışıyor? Neden Çalışıyor? Araştırma Raporu

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Belgesi

Hayat Boyu Öğrenme Çerçevesinde Mesleki Beceri Kazanımı