'Zorunlu Meslek Lisesi'ne İtiraz Var

Radikal, Umay Aktaş Salman Milli Eğitim Bakanlığı’nın(MEB) 70’e yakın okul türünün azaltılmasıyla ilgili yaptığı çalışma pek çok soru işareti yarattı. Eğitimciler,  genel liselerin anadolu lisesi olması, bu okullara giremeyenlerin ise meslek liselerine yönlendirilmesi önerilerini eleştiriyor. MEB, 18-19 Ağustos tarihlerinde ‘Ortaöğretimde Okul Çeşitliliği Yerine Program Çeşitliliğini Esas Bir Yapıya Geçilmesi’ çalıştayı düzenlendi. Çalıştay’ın sonuç raporunda pek çok öneri sıralandı. Çalıştayda Genel Ortaöğretim Komisyonu genel liselerin ‘Anadolu lisesi’ adı altında birleştirilmesini önerdi. 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılan seviye belirleme sınavlarına göre öğrenci alınacak bu okulları kazanamayan ya da sınava girmeyenlerin ise meslek liselerine yönlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi. Ayrıca meslek liselerinin ‘meslek ve teknik lise’ adı altında toplanması kararı alındı. Buna göre eskiden olduğu gibi mesleklerle isimlendirilen motor meslek lisesi, ticaret meslek lisesi gibi okullarında da bu liselerin çatısı altında program olarak okutulması önerildi. Anadolu güzel sanatlar ve spor liselerinin tek çatı altında birleştirilmesi, öğrencilerin yetenek sınavıyla alınması, fen lisesi ile sosyal bilimler liselerinin aynı biçimde kalması toplantıdan çıkan önerilenlerdendi. Eğitimciler okul türlerinin azaltılması gerektiğinde hem fikir olsa da öneriler nedeniyle MEB’i eleştiriyor. Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Turgay Polat: Türkiye’de en kontrolsüz liseler genel liseler. Genel lisedeki her 1000 öğrencinin dört ya da beşi üniversiteye yerleşiyor. Bütün okullar anadolu lisesi olur, kontenjanları kontrol edersek, dört yıl sonra ÖSS’de bu çocukları nasıl yönlendirebileceğimizi hesaplayabiliriz. Ancak anadolu lisesi yaptığınızda eğitimin içeriği önemli. Klasik liselerde öğretmen kadrosu pek iyi değil. Ciddi öğretmen ihtiyacı doğacak. Öte yandan sınavı kazanamadın, meslek lisesine git demek basit bir anlayış. Mesleki eğitime insanları zorla göndererek başarı sağlayamayız. Mesleki eğitimi yetenekli çocukların okuması gerekir. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: Anadolu liselerinin başarılı çocuğu alıp, devletin tatmin edilmesi dışında bir şeyi kalmadı. Devlet okullarında elit okullar oluşturma eğilimi değil, fırsat eşitliğinin sağlandığı düz lise mantığına geçmek lazım. Güney Kore’de ana sınav mesleki eğitim sınavı, yetenek sınavı. Tek bir meslek lisesi altında dalları toplamak da doğru ancak öğrenci SBS’yi kazanamadığında meslek lisesine yönlendirmeyi doğru bulmuyoruz. Eğitim Reformu Girişimi Batuhan Aydagül: Ürün yerine paketleme tartışılıyor. Asıl önemli olan öğrenci ne öğreneceği. Farklılığı olmayan ürünün adını isterseniz anadolu lisesi isterseniz süper lise koyun. Bu şekilde baktıkça sorun birkaç sene sonra yine önümüze gelecek. Mesleki eğitime gelince, önemli olan öğrencinin bazı yetenekleri kazanmaları. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: Ortaöğretimde okul türlerinin azaltılması gerek. Ancak ÖSS’yi de değiştirmemiz lazım. Okul türleriyle ÖSS’nin entegre olması lazım. Dünyada genel lise diye bir kavram yok. Genel liseden mezun olanların çoğu üniversiteyi kazanamıyor.]]>