Yüz Öğrenciden 12'si İmam Hatipli

Birgün, Serbay Mansuroğlu Eğitim Reformu Girişimi raporuna göre imam hatip liseleri geçen yıl yüzde 19 arttı. Eğitimde özel okullara giden öğrenci sayısı artarken, devlet okullarına güven azaldı. Eğitim Reformu Girişimi her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın sekizincisini tamamladı. Girişim, geçen eğitim-öğretim yılında yaşanan başlıca gelişmeleri ele aldığı Eğitim İzleme Raporu 2014-2015’i dün İstanbul Karaköy’de bulunan merkez binasında açıkladı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 2014-2015 Eğitim İzleme Raporu’na göre özel okulları tercih eden öğrenci sayısı arttı, devlet okullarına olan güven azaldı, sistem eşitsizlikleri gideremedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın politika önceliği olan meslek ve teknik liselerde artış yavaş seyrederken imam hatipler son 5 yılda 2 kattan fazla arttı. Her yüz öğrenciden 12,9’u imam hatipli oldu. BÖLGESEL EŞİTSİZLİK GİDERİLEMİYOR ERG Direktör Vekili Işık Tüzün, “Eğitime erişimi halen sadece okullulaşma oranları üzerinden tartışmak zorunda bırakılıyoruz; politikalar halen en dezavantajlı grupları önceliklendirmiyor ve bölgesel eşitsizlikler giderilemiyor; öğretmen niteliğine ve eğitimin kalitesine gereken önem verilmiyor” dedi. AYRIŞMALAR BELİRGİNLEŞTİ ERG Politika Analisti Yaprak Sarıışık, raporda öne çıkan gelişmeleri şöyle özetledi: “Okulöncesi eğitimde ve ortaöğretimde, okullulaşma oranları ve öğrenci sayılarındaki artış dikkat çekiyor. Ancak giderek daha fazla öğrencinin özel öğretim kurumlarına yöneldiğini görüyoruz. Bu durum devlet okullarına güvenin azalması ve maddi imkanı olan ailelerin çocuklarını özel kurumlara göndermeyi tercih etmesi olarak açıklanabilir.”   Sayılarla 2014-15’te eğitim Genel ortaöğretimde okul sayısı yüzde 6 oranında, din öğretimine bağlı imam hatip liselerinde ise yüzde 19 oranında arttı. Öğrenci sayısı açısından bakıldığında, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki öğrenci sayısı yüzde 11, imam hatip liselerindeki öğrenci sayısı ise yüzde 15 oranında arttı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı resmi kurumlarda ortalama 19-20, özel kurumlarda ise 12-14 arasında. Suriyeli çocuklar eğitimden uzak Türkiye’deki Suriyeli çocukların çoğu, temel hakları olan eğitime erişemiyor. Okul çağındaki Suriyeli çocukların yüzde 70’inin okula devam edemediği tahmin ediliyor. Nitelik artırılmalı Türkiye’nin eğitim gündemindeki en önemli konulardan biri öğretmen niteliği. 2013 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nde (ÖABT) olduğu gibi, 2014 ÖABT’de de tüm alanlarda ortalama net doğru sayıları kaygı verici düşük. Özel teşvik ediliyor, yoksullar bir yerde kümeleniyor Ortaöğretimde özel okullara yönelme söz konusu. Genel ortaöğretimde özel okullara devam eden öğrenci sayısı yüzde 17 oranında artarken resmi kurumlarda bu sayı yüzde 9 oranında azaldı. Mesleki ve teknik ortaöğretimde özel kurumlardaki öğrenci sayısı yüzde 35 oranında arttı, ancak bu oran resmi kurumlarda yalnızca yüzde 8’dir. Okurken çalışan çocuklar Eğitime erişimde sorun yaşayan bir grup da çalışan çocuklar. 2012 itibarıyla 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 2,9’u, yani yaklaşık 450 bin çocuk, hem ekonomik bir işte çalışıyor, hem de okula devam ediyor. Bu yaş grubundaki çocukların yaklaşık yarısı (7 milyon çocuk), okula devam ederken aynı zamanda ev işlerine destek oluyor. Din eğitimi eleştirisi 2007’den bu yana Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında yapılan değişikliklere rağmen, dersin güncel hali hâlâ “din eğitimi” yaklaşımından unsurlar barındırıyor. Dersin, “din eğitimi” yerine çoğulcu, nesnel ve eleştirel bir içerikle “dinler hakkında eğitim” olarak kurgulanması ve inançsızlık da dahil olmak üzere farklı mezhepler, dinler ve inançların birlikte karşılıklı anlayış ve saygı temelinde yaşamasına katkıda bulunabilecek seçmeli bir derse dönüştürülmesi de başka bir seçenek.]]>