Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Üstün Ergüder – onursal başkan
Siyaset Bilimi dalında doktorasını Syracuse Üniversitesi’nde (Maxwell School of Citizenship and Public Affairs) 1970 yılında tamamlayan Prof. Dr. Ergüder, Boğaziçi Üniversitesi kadrosuna katıldı. 1992–2000 arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı. 2001 yılında Sabancı Üniversitesine katılan Ergüder, İstanbul Politikalar Merkezi ve Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) kuruluşunda görev almıştır. Uzun yıllar ERG Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ergüder, halen ERG'nin Onursal Başkanı'dır. Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Onursal Başkanı, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu, New York merkezli Robert Kolej Vakfı yönetim kurulları üyeliklerinde bulunmaktadır. Ergüder, Koç, Işık, Özyeğin ve Kadir Has üniversitelerinin mütevelli heyetlerinde görev yapmıştır.
Erdal Yıldırım – erg yönetim kurulu başkanı

Erdal Yıldırım 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Makine Mühendisliği alanında lisans, 2005 yılında Indiana Üniversitesi’nden Hayırseverlik Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1991-1997 yıllarında BÜMED Genel Sekreteri olarak görev yapan Yıldırım 1997 yılından 2021 yılına kadar Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü olarak çalıştı. TÜSEV, Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Avrupa Vakıflar Merkezi (EFC) gibi bir çok kuruluşun yönetim kurullarında görev almaktadır.

Alparslan Tansuğ – ENKA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Alparslan Tansuğ, iş hayatına Enka Pazarlama A.Ş. de başladı. Daha sonra Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de çeşitli görevler üstlendi. Alparslan Tansuğ halen Enka Eğitim Spor ve Sosyal Yardım Vakfı ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ( TUSEV) Yönetim Kurulu üyesi, Enka Spor Kulübü ve Enka Okulları Yönetim Kurulu Başkanıdır. Ayrıca Terakki Vakfı Mütevelli Heyetinde yer almaktadır.

Canan Ercan Çelik – Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri

Lisans derecesini İşletme alanında 1987 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden almıştır. Profesyonel kariyerine aynı yıl PWC şirketinde başlamış, 1990’da Borusan Holding’e katılmıştır. Mali Kontrol ve Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmış, 2006’da Holding Grup Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı olarak görev almıştır. Aynı yıl Grup’un halka açık şirketi Borusan Yatırım’ın Genel Müdürlüğünü de üstlenmiştir. 2013’ten bu yana Grup’a yönelik ortak hizmetlerin ve uzmanlık servislerinin yönetiminden sorumlu olan Borusan Danışmanlık’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreterliği görevlerini üstlenmektedir. Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu üyeliklerinin yanı sıra SKD Başkanı, Global Compact ve ERG Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve 2 çocuk sahibidir.

Candan Fetvacı
Candan Fetvacı – Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Candan Fetvacı 2004 yılından bu yana Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak görev yapmakta ve vakfın tüm çalışmalarını yönetmektedir. Lise öğrenimini Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, lisans ve yüksek lisans öğrenimi ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamlamıştır. Fetvacı, 1976-95 yılları arasında üniversitenin aynı bölümünde New York Üniversitesi işbirliği ile “Management Simulation” Program Koordinatörü olarak akademik kadroda çalışmış, 1995-1997 yılları arasında ise üniversitenin burs ofisini kurmuş ve aynı zamanda Burs Ofisi Koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur. 1997-2004 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın Genel Müdürlüğü’nü üstlenmiştir. Ayrıca, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TUSEV) Yönetim Kurulu Üyesi ve London School of Economics “Çağdaş Türkiye Araştırmaları Kürsüsü” Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. Emre Erdoğan – İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler Lisans Programı Öğretim Üyesi

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirmiş, aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 1996’dan itibaren kamuoyu araştırmaları yapan Erdoğan, 2003 yılında bağımsız araştırma şirketi Infakto RW’yu kurmuştur. Emre Erdoğan dış politika ve kamuoyu, siyasal katılım, genç ve çocuğun iyi olma hali; gönüllülük, sosyal sermaye ve sosyal gelişim konularında çok sayıda araştırma yürütmüş ve yayın yapmıştır. Pınar Uyan Semerci ile birlikte yayınladıkları son kitapları “Biz”liğin Aynasından Yansıyanlar:  Türkiye Gençliğinde Kimlikler ve Ötekileştirme”“Fanusta   Diyaloglar: Türkiye’de Kutuplaşmanın Boyutları” ve “Siyaset’teki Gölge: Korku” adlarını taşımaktadır.

Cihan-Onsenmez-yeni
Cihan Özsönmez – Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Cihan Özsönmez, 2002–2009 yılları arasında Koç Holding’de Kıdemli Denetçi olarak çalıştı. Bu sürede üç ana endüstri kolunda faaliyet gösteren kırktan fazla şirketin mali, operasyonel ve stratejik incelemesinde kritik görevler aldı. Koç Üniversitesi EMBA programını 2008 yılında tamamlayan Özsönmez, 2009–2011 yılları arasında Aygaz A.Ş. Denetim Müdürü görevini üstlendi. 2011–2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Mali İşler Direktörü (CFO) olarak çalışırken 2014 yılında Koç Üniversitesi iştiraki Unvest A.Ş.’nin kuruluşunda görev aldı. 2016’dan bu yana Unvest A.Ş.’nin İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Aralık 2015–Temmuz 2016 tarihleri arasında Harvard Business School PLD (Program for Leadership Development) programına katılan Özsönmez, 2018’de tamamladığı son eğitim modülleriyle Harvard Business School’dan mezun statüsü elde etmiştir. Özsönmez, aynı zamanda Koç Üniversitesi Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nin (KWORKS) 2016 yılından bu yana üst kurul üyesidir.

Kasım 2018 tarihinden itibaren yeniden yapılandırılan Koç Üniversitesi Genel Sekreterlik (İdari, Mali, IT) görevini ve Mali İşler Direktörlüğünü birlikte yürüten Cihan Özsönmez, 1 Ocak 2021’den bu yana Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü olarak görevini sürdürüyor.

HalukBal
haluk bal – 2004-2019 Yılları Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri

Haluk Bal 1954’de Karamürsel’de doğdu. 1973 yılında Darüşşafaka Lisesi’nden, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi İdari Müdürlüğü yaptı. IBM Türk Limited Şirketi’nde 1981-1983 yılları arasında Mali İşler Uzmanı, 1984-1996 yılları arasında sırası ile Satış Temsilcisi, Pazarlama Müdürü, Genel Sektör ve Finans Sektörü Direktörü pozisyonlarında görev aldı. 1997-1999 yılları arasında I-BİMSA’da Pazarlama Direktörlüğünün ardından 2000-2004 yılları arasında aynı şirkette  Genel Müdürlük görevini  üstlendi. 2005-2019 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri olarak görev yaptı ve 2019 yılı sonunda kendi isteği ile bu görevinden emekli oldu.

18 Mart 2021 tarihinde Carrefoursa A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Haluk Bal Profesyonel kariyerinin yanında 2007-2011 yılları arasında Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olup halen Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu üyeliği ve Sabancı Üniversitesi ‘’Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi" ve "Danışma Kurulu" üyeliklerini sürdürmektedir.

ipek-gurkaynak-yeni
İpek Gürkaynak – Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı

1968’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. Fulbright Bursu ile gittiği Kansas Üniversitesi’nden Sosyal Psikoloji alanında master ve doktora derecelerini almıştır. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yapmış, A. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü gibi yönetim görevlerinde bulunmuştur. Psikologlar Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği kurucularındandır. Ulusal ve uluslararası çeşitli kurum ve kuruluşların, özellikle çocuklara ilişkin projelerinde, danışmanlık ve proje yöneticiliği yapmıştır. 1995’ten bu yana, disiplinlerarası bir ekiple, insan hakları ve yurttaşlık alanlarında, çocuklara/gençlere ve eğiticilere kitap yazmaktadır ve öğretmenlere, eğiticilik yapan yetişkinlere eğitimler vermektedir. 2000 yılında emekli olan İpek Gürkaynak Biga’da yaşamaktadır ve eşi Prof. Dr. Mehmet R. Gürkaynak ile kurdukları Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü’nde eşbaşkan olarak çalışmaktadır.

Mehmet Ali Alpar – Sabancı Üniversitesi Emeritus Öğretim Üyesi

1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümünden mezun olan M. Ali Alpar, 1977 yılında University of Cambridge’de doktorasını tamamladı. Yıllar içinde Boğaziçi Üniversitesi, Columbia University, University of Illinois at Urbana-Champaign, TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü, ODTÜ ve Sabancı Üniversitesi’nde çeşitli görevler üstlendi. M. Ali Alpar aynı zamanda Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Konseyi ve TÜBİTAK Bilim Kurulu eski üyesi (1993-1997) ve TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarını başlatan yayın kurulu üyesidir.

Nevgül Bilsel Safkan – Sabancı Vakfı Genel Müdürü

1989’da Avusturya Lisesi’nden, 1993’te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden ve 2003’te BoğaziçÜniversitesi’nden Executive MBA derecesi ile mezun oldu. Arthur Andersen şirketinde denetçi olarak başladığı çalışma hayatında, Karma International, Superonline,ve Paxar gibi sektörünün lideri şirketlerde CFO olarak çalıştı. 2004 yılında katıldığı Sabancı Topluluğunda 11 yıl boyunca üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu, MarSA ve TeknoSA Şirketlerinde CFO, KlikSA’da Genel Müdürlük yaptı. 2016-2018 yıllarında HotelsPro, ve Dyson/Hakman Elektronik şirketlerinde Genel Müdürlük görevlerinde bulundu.
Sabancı Vakfı’na Eylül 2018 yılında katılan Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ayrıca Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı ( TUSEV) Yönetim Kurulu üyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Mütevelli Heyeti Üyesidir.

OguzToprakoglu
OĞUZ TOPRAKOĞLU – Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Oğuz Toprakoğlu, çalışma hayatına aynı yıl Ford Otosan’da Finansman Uzmanı olarak başlamıştır. 1993’te aynı kurumda Envanter Planlama ve Kontrol Uzmanı olarak görev yapan Toprakoğlu, 1995 yılında Ticari Muhasebe Ekip Lideri; 1998 yılında ise Mali Kontrol Müdürü unvanlarını almıştır. 2002–2004 yılları arasında Ford Avrupa’nın Finans Müdürlüğünü yürütmüş; 2004–2006 yılları arasında Ford Otosan’da CFO Vekili görevini üstlenmiştir. 2006 yılından Nisan 2022 tarihine kadar Finans ve Muhasebe Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak hizmet veren Toprakoğlu, Ford Otosan’daki otuz bir yıllık çalışma hayatının ardından, 3 Eylül 2022 tarihinden bu yana Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Ömür Kula – Primer Tasarım ve Marka Danışmanlığı Kurucusu

1981 İzmir doğumlu olan Ömür Kula, lisans diplomasini Sabancı Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden aldıktan sonra yüksek lisans eğitimini 2005 yılında Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar İletişim ve Tasarım Bölümü’nde tamamladı.

Kariyerine RPM Radar’da müşteri ilişkileri ve stratejik planlama departmanlarında başlayan Kula, ardından yaklaşık 4 sene DDB İstanbul’da Stratejik Planlama Direktörü olarak çalıştı. 2011 yılında Finansbank’ta Sosyal Medya ve Müşteri Deneyimi Tasarımı Bölüm Müdürü olarak çalıştıktan sonra Ürün/İş Geliştirme ve İletişimden Sorumlu Bölüm Müdürü göreviyle Enpara.com’un kurucu ekibine katildi. Enpara.com’un başarısından sonra 2013 yılında Tribal WW İstanbul reklam ajansına geçti ve 4 yıl boyunca Genel Müdür olarak birçok ödüllü projeye imza attı. 2016’nin sonunda farklı bir alanda deneyim kazanmak adına dijital dönüşüm ve inovasyon odaklı R/GA İstanbul’da Yönetici Direktörü görevini üstelenen Kula, 2019’da iki kurucu ortaktan biri olarak sektöre yenilikçi bir iş modeli kazandıran Primer Tasarım ve Marka Danışmanlığı şirketini kurdu. 

Reklamcılık sektöründe 14 yıllık tecrübeye sahip olan, iletişim ve marka stratejileri üzerine uzmanlaşan Çapan, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Bahçesidir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi’nde pazarlama ve iletişim alanlarındaki derslere katkı sağlıyor. Bütün bunların yani sıra, Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu üyesi ve Reklamcılar Vakfı Başkanı’dır.

????????????????????????????????????
Yasemin Sırali – FİBA Holding A.Ş. Sosyal Yatırım Projeleri Direktörü

Robert College’i bitirdikten sonra, lisansını Swarthmore College’da Ekonomi ve Fransız Edebiyatı, yükseklisansını Harvard Business School’da İşletme alanında tamamlamıştır. Deloitte Consulting’in Philadelphia ve NYC ofislerinde ilaç ve bioteknoloji firmalarına stratejik ve operasyonel konularda danışmanlık yapmıştır. 2010 senesinden bu yana Türkiye’de, başta AÇEV olmak üzere Özyeğin Sosyal Yatırımlar portfolyosundaki kurumlarla eğitim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Harvard University FXB Center for Health & Human Rights Fellow’udur. Harvard Mezunlar Derneği ve İstanbul Avrupa Korosu yönetim kurullarında yer almaktadır.