Kamuoyu ile Şubat 2005’te paylaştığımız Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı çalışmamızda “din ve eğitimde değişimin ulusal mahkemeler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları güdümüne gerek kalmaksızın, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılmasını” amaçladığımızı ifade etmiştik. O çalışma kapsamında üzerinde hemfikir olduğumuz önemli bir ilke de “… Örgün eğitim içinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitiminin devletin her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta durduğu bir laiklik anlayışı temeline oturtulması” idi. Bundan hemen bir ay sonra Milli Eğitim Bakanlığı yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretim programını yayınladı.  Biz de, özellikle üzerinde hassasiyetle durduğumuz konularda kamu politikalarını sürekli izlemeye gayret eden bir kurum olarak yeni programı mercek altına almaya karar verdik.  Ortaöğretime devam eden çocuklarımızın zorunlu olarak okuduğu bu dersin yukarıda altını çizdiğimiz yaklaşım ve ilke doğrultusunda bir gelişme gösterip göstermediğini merak ediyorduk. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan tarafından gerçekleştirilen “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı İnceleme ve Değerlendirme Raporu” genel olarak bir iyileşmeye işaret ediyor. Ancak, program hazırlanırken farklı mezhep ve azınlıkların konuyla ilgili uzman temsilcilerinin de fikrinin alınmasının katılımcılık açısından olumlu bir adım olacağına inanıyoruz.  Ayrıca, programın her dine ve mezhebe eşit uzaklıkta olması için daha yol alınması gerekiyor.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360 ° (31): Eğitimde Din veya İnanç Özgürlüğü

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Ezgi Tunca moderasyonunda İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım ve ERG Direktörü Işık Tüzün, Türkiye’de eğitimde din veya inanç özgürlüğünü değerlendirdi. Programın ilk bölümünde Mine Yıldırım, uluslararası sözleşmeler ışığında çocuğun din

20. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulunda Okul Öncesinde Din Eğitimine Dair Alınan Tavsiye Kararı Hakkında Değerlendirme

20. Millî Eğitim Şûrası “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana temasıyla 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da toplandı. Şûranın ilk günü açılışa, ikinci günü ihtisas komisyonlarının çalışmalarına, üçüncü günü ise yarım gün süren Genel Kurula ayrıldı. İhtisas komisyonlarında, Şûradan birkaç gün önce MEB tarafından katılımcılarla paylaşılan 117 öneri

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.