Yeni Eğitim Sistemi Kız Çocuklarını Eğitimin Dışına İtti

Antakya Gazetesi, Mehmet Özgün Milletvekili Serkan Topal, TBMM Başkanlığı’na ilettiği önerge ile eğitimdeki sorunlara dikkat çekti.

Yeni eğitim sistemi kız çocuklarını eğitimin dışına itti
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, bir grup milletvekili ile birlikte TBMM Başkanlığı’na ilettiği önergede eğitimdeki sorunları gündeme getirdi. Milletvekili Serkan Topal, eğitim sisteminde yapılan değişiklik sonucunda, son yıllarda kız çocuklarının eğitim öğretim hayatlarında lise ve yükseköğrenim aşamalarına geçemeden eğitim sürecini terk etme oranının arttığını savundu. Okulu bırakmanın, birçok ülkenin eğitim politikalarında önemli problemler arasında olup okulu bırakma oranını azaltmanın bu ülkelerin eğitim ile ilgili en önemli önceliklerinden biri hâline geldiğini belirten Milletvekili Serkan Topal, bir ülkenin eğitim sisteminde ne kadar öğrencinin okulu terk ettiğinin, eğitimlerini yarıda bıraktığının, o ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel koşulları hakkında ipucu verebildiğini bildirdi. Ülkemizde kız öğrenciler okula devam konusunda dezavantajlı durumda Okulu bırakmanın hangi sonuçlara işaret ettiğinin farkında olan toplumların giderek daha fazla bir çabayla sorunu azaltmaya çalıştığına değinen milletvekili Serkan Topal, ülkemizde ise okulu bırakma sorununun ihmal edilmesinin beraberinde getireceği sorunun boyutları hakkında değişik çalışmaların yürütülüyor olmamasının büyük bir eksilik olduğunu ifade etti. Milletvekili Serkan Topal, konu ile ilgili önergesinde şunlara yer verdi: “Avrupa’da Eğitimi Terk Durumu Raporu verilerine göre, 2013 yılında Türkiye’de kız öğrencilerin yüzde 39,9’u lise ve dolasıyla yükseköğrenim aşamalarına geçemeden eğitim sürecini terk etmekte ya da terk etmek zorunda kalmaktadır. Bu da her yüz kız öğrenciden 40’ının eğitimin ileri aşamalarından, sonuç olarak da büyük çoğunluğunun istihdamdan yoksun kalması anlamına gelmektedir. Türkiye de bu oranla, Avrupa ülkeleri arasında açık ara birinci sıradadır. Ülkemizde kız öğrenciler okula devam konusunda dezavantajlı durumda bulunurken Avrupa ülkelerinde tam tersi durum gözlenmektedir. Eğitim Reformu Girişimi’nin 2014-2015 Eğitim İzleme Raporu’na göre, 2014 yılı itibarıyla ortaöğretimden erken ayrılan öğrencilerin oranı Türkiye’de yüzde 38 iken AB ülkelerinde ise yüzde 11’dir. Yine aynı rapora göre Türkiye’de 18-24 yaş arasında ortaöğrenimi tamamlamadan eğitim sisteminden ayrılan genç kadınların oranı erkeklerden daha yüksektir. 2014 itibarıyla genç kadınların yüzde 41’i, genç erkeklerin ise yüzde 35’i ortaöğrenimini tamamlamadan bırakmıştır. Türkiye Öğretmenler Sendikası, MEB 2014 İdare Faaliyet Raporu’nda okulu, 2013 yılında 174.625 öğrenci ilköğretim kurumlarını terk ederken 2014 yılında ilköğretim kurumlarında eğitim gören 234.932 öğrencinin okulu terk ettiği bildirilmiştir. Kız çocuklarının eğitim-öğretimlerini yarım bırakması ve sebepleri araştırılmalı  Kız çocuklarının eğitime katılımı açısından özellikle ilkokulda sayısal olarak bir ilerleme olmasına rağmen, yeni eğitim sisteminin kız çocuklarının eğitim dışına itilmesinde çok büyük payı vardır. Zorunlu eğitim yerine 4+4+4 uygulamasının getirilmesiyle eğitimin yarıda bırakılması kolaylaştırılarak, eğitimi terk konusunda Türkiye’nin Avrupa’da birinci sırada yer almasına neden olunmuştur. Düşük eğitim düzeyi, kız çocuklarını ev içindeki en temel roller için bile hazırlıksız kılmaktadır. Çalışma yaşındaki kadınların yüzde 75’inin kayıtlı iş gücüne dahil olmadığı Türkiye’de, bu durumun etkileri çok daha büyüktür. Temel eğitimin dışında kalma motifi yetişkinliğe eriştiklerinde ülkenin kadın nüfusunun çok büyük bir bölümünü çalışma hayatının dışına itmekte ve bunun sonucunda ekonomi değerli insan kaynaklarından mahrum kalmaktadır. Okulu bırakmanın olumsuz sonuçları kişileri, aileleri ve de tüm toplumu değişik yollarla etkilemektedir. Bu durumun en önemli olumsuz sonuçları ise, düşük gelir, düşük vergi ve düşük meslek statüsü, işsizlik, suçlu, uyumsuz ve antisosyal davranışlar, depresif ruh hâli, intihar, toplumla bağın kopuk olması, düşük özsaygı ve olumsuz sağlık göstergesidir. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmişlik göstergeleri açısından önemli bir unsuru olan kız çocuklarının eğitim-öğretimlerinin yarım bırakılmasının ve sebeplerinin araştırılması, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince bir Meclis araştırması açılmasının yararlı olacağı görüşündeyiz.
]]>