Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Eylül 2013 tarihinde ortaöğretime geçişte Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine uygulanacak yeni geçiş (sınav) sistemini açıkladı. Yeni sistemde ortaöğretime geçiş, tek bir merkezi sınava bağlı olmaktan çıkarılıp, öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf boyunca elde edecekleri başarı puanları ve altı dersten merkezi olarak düzenlenecek sınavlarda alacakları puanlarla belirlenecek. İlköğretim öğrenci nüfusunun tamamını kapsayacak olan yeni sınav sisteminin öğrenci, öğretmen ve veliler üzerindeki etkileri ile genel olarak eğitim alanındaki avantaj ve dezavantajlarının değerlendirildiği politika notunda temel sorunlara ilişkin bilgiler ve öneriler de sunuluyor.

Türkiye’nin yakın geçmişteki deneyimleri, sadece geçiş sistemi düzenlemeleriyle eğitimin kalitesi ve eşit dağılımı alanlarında sınırlı ilerleme sağlanabildiğine işaret ediyor. Diğer taraftan hem ulusal hem uluslararası çok sayıda çalışma, eğitimin kalitesinin iyileştirilebilmesi için en önemli koşulun öğretmen ve okul yöneticilerinin niteliğinin artırılması olduğunu ortaya koymuştur. Politika notunda bu nedenle, önümüzdeki dönemde kaliteyi artırma hedefine yönelik olarak, birincil önceliğin öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin desteklenmesi olması öneriliyor.

Eğitim politikalarının bilimsel veriler temelinde, tüm paydaşların katılımıyla, saydam ve yenilikçi süreçlerde kurgulanmasını amaçlayan ERG, eğitim alanındaki önemli gelişmelere ilişkin bütüncül değerlendirmeler sunma amacıyla “Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı politika notunu hazırladı.


         PDF İndir