Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri

Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri Türkiye’de Eğitime Erişimin Belirleyicileri

Eğitimde Eşitlik projesi kapsamında Galatasaray Üniversitesi İktisadi Araştırmalar Merkezi’nden (GİAM) Dr. Ozan Bakış, Doç. Dr. Haluk Levent, Prof. Dr. Ahmet İnsel ve Dr. Sezgin Polat tarafından gerçekleştirilen bu araştırma 2003 ve 2006 Hanehalkı Bütçe Anketi’nden elde edilen verileri kullanıyor.


         PDF İndir