PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

ERG, Aralık 2010’da açıklanan PISA sonuçlarını değerlendirdiği bilgi notunda, 2006’dan bu yana yakalanan puan artışlarının olası nedenlerine ve eğitimde eşitlik bakış açısını kullanan bir değerlendirmeye odaklandı.

Bilgi notunda, PISA 2009’da yakalanan ortalama 22-23 puanlık artışın temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci sayısındaki hızlı azalmaya bağlı olduğuancak bunun Türkiye’nin OECD sıralamasındaki yerine ve üstün performans gösteren öğrenci sayısına yansımadığı vurgulanıyor.

Eğitimde eşitlik bakış açısından değerlendirildiğinde, sonuçlar Türkiye’nin sosyoekonomik kökenin öğrenci başarısı üzerindeki belirleyiciliğinin en yüksek olduğu üç OECD ülkesinden biri olduğunu gösteriyor. Bilgi notunda ayrıca, ülkemizde okulların sosyoekonomik kökene göre ayrıştığı ve bunun da eğitimde eşitlik ilkesiyle doğrudan çeliştiği vurgulanıyor.

 


         PDF İndir