Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Politika notunun ilk bölümünde kademeler arasındaki geçiş sistemlerine ilişkin temel bazı konular tanımlanırken, Türkiye’de ilköğretimden ortaöğretime geçiş bağlamında inceleniyor. İkinci bölümünde ise OGES’in iyileştirilmesine yönelik somut öneriler yer alıyor.

 


         PDF İndir