Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

18 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Ortaöğretim Tasarımı’yla yapılması öngörülen değişikliklerin temel çerçevesini incelerken, geçmiş yıllarda paylaştığımız ortaöğretim kademesine yönelik değerlendirmeleri ele aldık

Türkiye’de eğitime erişimde ilerlemeyi sürdürebilmek, eğitimin niteliğinde iyileşme sağlayabilmek, sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizliklerin azalmasına katkıda bulunabilmek için ortaöğretimde yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Bu düzenlemelere, öğrencilerin farklılaşan gereksinimlerine daha iyi yanıt verebilecek, öğretmenleri ve okulları güçlendiren veriye dayalı ve katılımcı süreçlerle detaylandırılmış adımların eşlik etmesi gerekiyor. 

Eğitim Reformu Girişimi olarak Ortaöğretim Tasarımı’na ilişkin bilgi notunu hazırlarken, aralarında öğretmen, okul yöneticisi, akademisyen ve uzmanların bulunduğu çok sayıda paydaşın görüşüne ve değerlendirmesine başvurduk. Görüş ve önerilerimiz, eğitimdeki zorluklarımıza ancak akılla, sabırla ve beraber ortak çözümler geliştirilebileceği kabulüne dayanıyor. 


         PDF İndir