Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Çelikel Eğitim Vakfı’nın, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin finansal desteğiyle, iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi özelinde gerçekleştirdiği araştırmanın Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ümraniye ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Örneği başlıklı raporu yayımlandı.

Mesleki ve teknik liselerde özellikle kadınlar için nitelikli eğitimin, mesleki becerilere ve istihdama dönüşmesine katkı sağlayacak bulguları içeren araştırma raporu, iki okuldaki öğrencilerin ve öğretmenlerin deneyim ve görüşlerine yer veriyor. Özellikle toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliğin, kadınların mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisinin ele alındığı raporda, bu durumun mesleki eğitimin kalitesi ile ilişkisi de değerlendiriliyor.

Nitel bir araştırmanın ürünü olan rapor 15 Nisan 2015 tarihinde kamuoyuyla paylaşıldı.


         PDF İndir