MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor!

MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor! MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), milletvekillerini eğitime ayrılan kamu kaynaklarına  ilişkin bilgilendirmek ve 2014 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sırasında MEB bütçesinin artırılması için talepleri dillendirmeye çağırmak amacıyla, “MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor!”  başlıklı bir politika notu hazırladı.

Milletvekilleriyle paylaşılan ERG Politika Notu’nda,

MEB bütçesinde öngörülen artışın 4+4+4 düzenlemesinin gerektirdiği yatırımları gerçekleştirmek ve kaliteli eğitim hedeflerini yakalamak için yeterli olmadığı belirtilerek, Türkiye’de eğitime ayrılan kaynaklar, benzer gelişim seviyesindeki ülkelerin uygulamaları ile karşılaştırılıyor ve eğitime ayrılan kamu kaynaklarınının OECD ortalaması ve UNESCO önerileri düzeyine yükseltilmesi talep ediliyor.


         PDF İndir