MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 15 Aralık 2013 Pazar günü TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılı bütçesini Türkiye’nin eğitim gereksinimleri ve eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceleyen bir politika notu hazırlamıştır. Milletvekilleriyle paylaşılan ERG Politika Notu’nda,

MEB’in 2014 bütçesindeki artışın olumlu ama yetersiz olduğu belirtilmiş, ayrıca eğitim bütçesinin daha bütüncül bir eğitim stratejisi çerçevesinde, saydamlık, katılımcılık ve denetlenebilirlik ilkeleri gözetilerek oluşturulmasında büyük ve kalıcı toplumsal yarar olacağı vurgulanmıştır.

 


         PDF İndir