Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu

Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), her yıl yayımladığı Bir Bakışta Eğitim (Education at a Glance) raporu, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı bir çerçeveden analiz edebilmeyi sağlayan önemli bir kaynaktır. Rapor, eğitime erişim, eğitime ayrılan kaynaklar, öğretmenler gibi çeşitli konularda göstergeler sunuyor ve başta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu OECD ülkeleri olmak üzere bu göstergelere ilişkin farklı ülkelerin aynı dönemde elde edilen verilerini içeriyor.

Türkiye’de eğitim politikalarının son 10 yılına bakıldığında okullulaşma oranlarının artmasından, eğitime ayrılan kaynakların artırılmasına kadar pek çok alanda gelişme görülüyor. Diğer yandan, Türkiye’nin kendi içinde gösterdiği gelişmeleri başka ülkelerle karşılaştırmadan yapılacak değerlendirmeler eksik kalacaktır. Farklı ülkelerle yapılacak karşılaştırmalar, iyi örneklerin incelenmesinin yolunu açarak Türkiye’deki eğitim politikalarının geliştirmesine de katkı sunabilir.

Eğitim Reformu Girişimi olarak Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu başlıklı bilgi notunu hazırlarken Bir Bakışta Eğitim 2019 raporunda A-12 kademesinde Türkiye’ye ilişkin verileri inceledik. Bilgi notu, bu verileri Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2018-19 ve TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey, Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi) verileri ile destekleyerek, Türkiye’de okul öncesinden ortaöğretim kademesine kadar eğitimdeki durumun özetini sunuyor.

İlgili tablo ve grafiklere buradan ulaşabilirsiniz.


         PDF İndir