6 Şubat 2014 Tarihinde TBMM’ye Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine Ön Değerlendirmeler

6 Şubat 2014 Tarihinde TBMM’ye Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine Ön Değerlendirmeler 6 Şubat 2014 Tarihinde TBMM’ye Sunulan MEB Yasa Tasarısı Üzerine Ön Değerlendirmeler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 6 Şubat’ta TBMM Başkanlığı’na sunulan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili getirilen değişikliklere dikkat çekmek ve tartışmalara katkı sunmak amacıyla politika notu hazırladı.

Değişiklik öngörülen konulara ilişkin detaylı analizler hazırlanma sürecindedir ve ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

 


         PDF İndir