Türkiye’de Öğretmen Planlaması ve Öğretmenin Mesleki Güçlenmesi: Politika Önerileri
In Savunu

Türkiye’de Öğretmen Planlaması ve Öğretmenin Mesleki Güçlenmesi: Politika Önerileri

Türkiye’de öğretmen politikası alanındaki belirli sorunlara, bilimsel çalışmalar ile paydaş görüşlerine dayanan, uygulanabilir öneriler getirmek amacıyla hazırlanan Türkiye’de Öğretmen Planlaması ve Öğretmenin Mesleki Güçlenmesi başlıklı politika notunu yayımlıyoruz.

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu
In Savunu

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu

Veriye dayalı politikalar ve politika süreçleri için farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından birinin veri okuryazarlığı olduğunu düşünüyoruz. Bu ihtiyacın karşılanmasına katkı sunmak amacıyla, 12-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Friedrich Naumann Vakfı’nın (FNF) desteğiyle Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu’nu düzenledik.

Eğitim Reformu Girişimi olarak, her çocuğun hakkı olan nitelikli eğitime erişime yönelik çalışmalarımızla veriye dayalı politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. 2008’den bu yana ERG Eğitim Gözlemevi ekibinin hazırlamış olduğu Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla eğitimle ilgili belirli göstergeleri eğitim izleme göstergelerine dönüştürüyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Veriye dayalı politikalar ve politika süreçleri için farklı paydaşların önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu düşündüğümüz veri okuryazarlığına katkı sunmak amacıyla düzenlediğimiz Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu, eğitim alanında çalışmaları bulunan 15 sivil toplum kuruluşundan 23 temsilciyi ağırladı. Yaz Okulu’na katılan STK’lar şunlardır: Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Başka Bir Okul Mümkün Derneği (BBOM), Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi (DiERG), Hayata Destek Derneği, Herkes için Erişilebilir Yaşam Akademisi Derneği (HEY Akademi), Kalkınma Atölyesi (KA), Köy Okulları Değişim Ağı (KODA), Maya Vakfı, Öğretmen Ağı (ÖA), Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Sulukule Gönüllüleri Derneği (SGM) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG).
Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu’nda temel veri eğitimi, eğitim politikalarını izlemede kullanılan göstergeler, eğitim göstergelerinin nasıl geliştirilebileceği ve savunuculuk için ihtiyaçlar ele alındı. Katılımcılar, üç gün boyunca farklı alanlardan dokuz uzmanın katıldığı aşağıdaki oturumlara katıldılar:

Temel veri eğitimi

Göstergelerle Türkiye’de eğitimin durumu

Eğitim ve çocuk hakları

Eğitimde mülteci çocuklar

Öğretmen politikaları

Sosyal etki yönetimi

Veri ile savunuculuk

Özel eğitim

Sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisi

Oturumlar dışında yaz okulunda grup çalışmaları da yapıldı. Katılımcılar çalışmak istedikleri alanlara göre şu konularda çalışma gruplarına ayrıldılar: mülteci çocuklar, öğretmen politikaları, özel eğitim ve sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisi. Çalışma gruplarında önce alan uzmanı izleme ve değerlendirme çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu. Eğitimde mülteci çocuklar çalışma grubunda bu paylaşım İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci, öğretmen politikalarında ERG Politika Analisti Yeliz Düşkün, özel eğitimde Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı İdil Seda Ak, sosyoekonomik eşitsizliklerin eğitime etkisinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Politikaları Koordinatörü Yaprak Sarıışık tarafından yapıldı. Sunumların ardından, gruplar önce çalıştıkları alanda sık kullanılan iki göstergenin eğitim izleme ve değerlendirme çalışması için yeterliliği tartıştılar. Bu çalışmanın ardından gruplar alanla ilgili merak ettikleri konuları araştırmak için göstergeler tasarlamaya başladılar. Bu çalışma, yeni göstergeler için nelere ihtiyaç duyulduğunun konuşulmasıyla sona erdi.

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu Takvimi 

Etkinlik bulunamadı!

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Uzmanları 

  • Pınar Dağ

Akademisyen, Veri Okuryazarlığı Derneği, Açık Veri Gazeteciliği TR Kurucu Üyesi

 

Pınar Dağ
  • Seda Akço

Hümanist Büro

Avukat

 

 

 

Seda Akço
  • Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci

İBÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Araştırma Merkezi Müdürü

Prof. Dr. Pınar Uyan-Semerci
  • Yeliz Düşkün

Eğitim Reformu Girişimi

Politika Analisti

 

 

Yeliz Düşkün
  • İdil Seda Ak

Engelli Hakları Aktivisti ve Araştırmacı

 

 

 

İdil Seda Ak
  • Yaprak Sarıışık

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Çocuk Politikaları Koordinatörü

 

Yaprak Sarıışık
  • Pınar İlkiz

Pikan

Pikan Ajans Kurucu Ortağı ve İletişim Geliştirme Direktörü

 

 

Pınar İlkiz
  • Agata Fortuna

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Proje ve Eğitim Sorumlusu

 

 

 

Agata Fortuna
  • Ayşegül Taşıtman

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu

Proje Uzmanı

 

 

 

Ayşegül Taşıtman

Eğitimlerde Yapılan Sunumlar

İdil Seda Ak – Özel Eğitim Sunumu
KUSİF – Veri ve Sosyal Etki Yönetimi Sunumu
Pınar İlkiz – Veri ve Savunuculuk Sunumu
Seda Akço – Eğitim ve Çocukları Sunumu
Yeliz Düşkün – Göstergelerle Türkiye’de Eğitimin Durumu Sunumu
Yeliz Düşkün – Öğretmen Politikaları Sunumu

Veri Okuryazarlığı ile İlgili Blog Yazıları

21. yüzyılın öğrenilmesi gereken temel pratiklerinden biri veri okuryazarlığı. Yani veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağını bilmek, soru sorabilmek, temel istatistiksel analizler yapabilmek… Veri devriminin yaşandığı çağımızda veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca yönelik kullanabilen bireylere ihtiyaç artıyor. Veri erişilebilirliğinin ve okuryazarlığının tüm alanlarda olduğu gibi eğitimi izlemede ve eğitimin niteliğini artırmada etkisi var. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Dağ, veri okuryazarlığının ne anlama geldiğini, veri okuryazarı olmanın neden önemli olduğunu ERG Blog için yazdı.

Devamını oku →

21. yüzyılın öğrenilmesi gereken temel pratiklerinden biri veri okuryazarlığı. Yani veriye farklı yollardan nasıl ulaşacağını bilmek, soru sorabilmek, temel istatistiksel analizler yapabilmek… Veri toplayabilen, analiz edebilen ve amaca yönelik kullanabilen bireylere ihtiyaç artıyor. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Görevlisi Pınar Dağ, yazısının ikinci bölümünde dünyadan örneklerle açık veri kullanımının müfredata nasıl girdiğini, eğitim paydaşlarının veri okuryazarı olabileceğini ve Türkiye’nin bu konuda atması gereken adımları yazdı.

Devamını oku →

Katılımcıların Gözünden Yaz Okulu 

Eğitim Verisi Okuryazarlığı Yaz Okulu Destekçisi

ERG Eğitim Gözlemevi’nin Diğer Çalışmaları

Eğitim İzleme Raporları

Araştırma Raporları

Eğitim İzleme Bültenleri

Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu
In Savunu

Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD), her yıl yayımladığı Bir Bakışta Eğitim (Education at a Glance) raporu, farklı ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı bir çerçeveden analiz edebilmeyi sağlayan önemli bir kaynaktır. Rapor, eğitime erişim, eğitime ayrılan kaynaklar, öğretmenler gibi çeşitli konularda göstergeler sunuyor ve başta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu OECD ülkeleri olmak üzere bu göstergelere ilişkin farklı ülkelerin aynı dönemde elde edilen verilerini içeriyor.

Türkiye’de eğitim politikalarının son 10 yılına bakıldığında okullulaşma oranlarının artmasından, eğitime ayrılan kaynakların artırılmasına kadar pek çok alanda gelişme görülüyor. Diğer yandan, Türkiye’nin kendi içinde gösterdiği gelişmeleri başka ülkelerle karşılaştırmadan yapılacak değerlendirmeler eksik kalacaktır. Farklı ülkelerle yapılacak karşılaştırmalar, iyi örneklerin incelenmesinin yolunu açarak Türkiye’deki eğitim politikalarının geliştirmesine de katkı sunabilir.

Eğitim Reformu Girişimi olarak Bir Bakışta Eğitim 2019’a Göre Türkiye’de Eğitimin Durumu başlıklı bilgi notunu hazırlarken Bir Bakışta Eğitim 2019 raporunda A-12 kademesinde Türkiye’ye ilişkin verileri inceledik. Bilgi notu, bu verileri Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2018-19 ve TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey, Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi) verileri ile destekleyerek, Türkiye’de okul öncesinden ortaöğretim kademesine kadar eğitimdeki durumun özetini sunuyor.

İlgili tablo ve grafiklere buradan ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler
In Savunu

Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

18 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Ortaöğretim Tasarımı’yla yapılması öngörülen değişikliklerin temel çerçevesini incelerken, geçmiş yıllarda paylaştığımız ortaöğretim kademesine yönelik değerlendirmeleri ele aldık

Read More

Vizyon Belgesi Neler Getiriyor ve Nasıl Güçlendirilebilir?
In Savunu

Vizyon Belgesi Neler Getiriyor ve Nasıl Güçlendirilebilir?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), kurulduğu 2003 yılından bu yana eğitimde veri temelli, katılımcı, bütüncül ve uzun vadeli politikalara duyulan ihtiyacı vurguluyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan Güçlü Yarınlar İçin 2023 Eğitim Vizyonu belgesini bu ihtiyacın karşılanması yolunda uzun zamandır beklenen, umut verici bir adım olarak karşılıyoruz. Belgenin insan odaklı olması ve çocukların mutluluğunu hedeflemesi özellikle heyecan vericidir. Çocuğun ve toplumun esenliği için çalışan bir paydaş olarak, belgede yer alan nitelikli ve kapsayıcı eğitime yönelik hedeflerin gerçekleşmesinde gerekli katkıyı sunmaya hazırız.

Read More

Adım Adım Lise Yerleştirme Sistemi
In Savunu

Adım Adım Lise Yerleştirme Sistemi

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, 26 Haziran 2018 tarihinde yayımlandı. Lise yerleştirme sisteminin iyi anlaşılması, doğru tercih yapmanın önündeki ilk adımı oluşturuyor. Peki bu yerleştirme sistemi nasıl çalışıyor? Aşağıdaki infografikle sistemin nasıl işleyeceğine dair kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladık. Tercih döneminde olan tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine başarılar dileriz.