ERG'den

 

“Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin Yasama Süreci Katılımcılıktan Uzak”

Öğretmenlerin çalışma koşullarını, görevlerini, haklarını ve sorumluluklarını düzenleyen öğretmenliğe özgü bir kanunun gerekliliği uzun yıllardır dile getiriliyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi TBMM’ye geldi. İlgili komisyondan geçen kanun teklifi Genel Kurul’da görüşülmeye başlandı. Denge ve Denetleme Ağı Araştırma ve Geliştirme Koordinatörü Hakan Yavuzyılmaz ve Mecliste.org Koordinatörü Eren Çağdaş Bilgiç, Öğretmenlik Meslek Kanun teklifinin yasama sürecini ERG ve Öğretmen Ağı için değerlendirdi.

 

Eğitim 360°’nin Yeni Bölümlerinde Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Eğitimin İçeriği Konuları Ele Alındı

Medyascope TV işbirliğiyle hazırladığımız Eğitim 360° programının Dr. Şebnem Feriver’in konuk olduğu bölümünde, Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği dosyası ele alınarak eğitimin gezegenimizde yaşanan çoklu krizlere dayanıklı hale gelebilmesi ve bu krizlerin önlenebilmesi için değerlendirme ve öneriler paylaşıldı. Türk Eğitim Derneği (TEDMEM) koordinatörü Dr. Sabiha Sunar ve eğitimci Alaaddin Dinçer’in konuk olduğu bölümde ise Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi değerlendirildi. Programın tüm bölümlerini izlemek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

Türkiye'den

 

01

ÇOÇA “Yol” Animasyon Filmini Yayımladı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), İstanbul İsveç Başkonsolosluğu desteğiyle yürüttüğü Genç Sesler Projesi kapsamında bir animasyon filmi hazırladı. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin dört temel ilkesinden biri olan çocuğun katılım hakkının odakta olduğu filmle yetişkinlerin çocuklarla ilişkilerinde tercih ettikleri yolları, yöntemleri düşündürmesi hedefleniyor. Gidebilecekleri yolda çocuklar yetişkinlerden ne bekliyor? Yetişkinler çocuklara hangi yolla karşılık veriyor? Çocuklar için en iyisi ne? Bu en iyiye kim karar veriyor? “Yol” Animasyon Filmi tüm bu soruları yetişkinlere sormayı, yetişkinlerin kendi pratiklerini sorgulamalarını amaçlıyor.

02

TEDMEM 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu Yayımlandı

TEDMEM, 2021 yılında eğitimde yaşanan gelişmeleri tarihe not düşmek, değerlendirmelerini ve sorun alanlarına ilişkin önerilerini sunmak amacıyla 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu’nu yayımladı. Eğitim sisteminin temel bileşenleri üzerinden yapılandırılan 2021 Eğitim Değerlendirme Raporu; Yönetişim ve Finansman, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri, Ölçme Değerlendirme ve Kademeler Arası Geçiş ile Öğretmenlik ve Mesleki Süreç olmak üzere altı bölümden oluşuyor. Her bölümde öncelikle 2021 yılı için öne çıkan gelişmeler özetlenip, ardından değerlendirmeler ve öneriler sunuluyor.

03

Hayat Sende Derneği alternatifbakim.org’u Hayata Geçirdi

Hayat Sende Derneği, koruma altında yetişen çocuk, genç ve korumadan ayrılan bireyler alanında izleme ve savunuculuk yapılması ve çocuk koruma sistemi içinde farklı özellik ve ihtiyaçları bulunan çocuk ve gençlerin görünürlüğünün artırılması hedefiyle alternatifbakim.org’u hayata geçirdi. Veri tabanında yer alan istatistik verileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazılı basına yansıyan haberler ve sivil toplum kuruluşlarının yayımladığı yayınlardan elde ediliyor.

04

Çocuk ve Barış Araştırmaları, Kendini Koruma Olarak Oyun Kitapçığını Yayımladı

Çocuklar oyun aracılığıyla kendini koruma becerisini nasıl kazanır? Çocuk ve Barış Araştırmaları’nın yayımladığı Kendini Koruma Olarak Oyun başlıklı kitapçıkta, Wendy Russell ve Stuart Lester tarafından yazılan Çocukların Oyun Hakkı başlıklı makalenin bir bölümü alınıyor. Oyunu yeniden tanımlamak ve oyun hakkının çocukların gelişim, korunma ve katılım hakları çerçevesinde nereye ya da nerelere denk düştüğünü yeniden düşünmek için bir yol haritası çiziliyor.

Dünyadan

 

Eğitim Salgından Nasıl Etkilendi?

UNESCO tarafından The Impact of the COVID-19: International evidence from the Responses to Educational Disruption Survey (REDS) raporu yayımlandı. Aralık 2020-Temmuz 2021 arasında 11 ülkenin salgın sürecinde eğitimin devamlılığına yönelik tutumların araştırıldığı ve REDS’in sonuçlarının yer aldığı raporda, kriz döneminde geliştirilen ve eğitimin geleceği için örnek teşkil edebilecek yaklaşımlar ele alınıyor.

Dünyanın Dört Bir Yanından İyi Örnekler

Küresel Eğitim İnovasyon Girişimi (Global Education Innovation Initiative) ve UNESCO işbirliğiyle hazırlanan Learning To Build Back Better Futures For Education yayımlandı. Farklı ülkelerden salgın döneminde geliştirilen iyi örnek uygulamalarını içeren kitapta öğrenci merkezli öğrenme, derin öğrenme, sosyal ve duygusal gelişim gibi başlıklarda 31 ilham veren uygulama yer alıyor.

T4 Education Dünyanın En İyi Okul Ödülleri’ne Başvuruları Bekliyor

Okulların başarılarının kutlanması gerektiğine inanan T4 Education, sadece öğrencilerin gelişiminde oynadıkları rol değil, aynı zamanda daha geniş toplumsal ilerlemeye katkılarının da tanınması ve sergilenmesini savunarak Worlds Best School Prizes yarışmasını düzenliyor. Toplam beş kategoride (World’s Best School Prize for Community Collaboration, World’s Best School Prize for Environmental Action, World’s Best School Prize for Innovation, World’s Best School Prize for Overcoming Adversity, World’s Best School Prize for Supporting Healthy Lives) uzmanlık geliştiren okullar ödül almaya hak kazanacak.

Öneriyoruz

 

Fark Yaratan Uygulamaları Yeni Eğitim-Öğretim Döneminde Sınıfınıza Taşıyın

 

Görevimiz: Oyun temasıyla 1-8 Ekim 2021’de gerçekleşen 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda yer alan iyi örneklerin sunumlarını ERG YouTube kanalında izleyerek oyunun eğitim ortamlarına nasıl taşınabileceği konusunda ilham alabilirsiniz.

Nike Türkiye'nin ana desteği, BoMoVu ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Made To Play: Hareket Okulda projesi kapsamında Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nu hazırlamıştık. Kılavuzda derse hazırlık, dikkati toplama, canlanma, dersi sonlandırma gibi alanlarda kullanılabilecek sınıf içi ve sınıf dışı uygulamalar yer alıyor.

Yaklaşan Etkinlikler

 
 

Disiplinlerarası ve Kazanım Odaklı Oyunlar

Öğretmen Ağı’nın düzenlediği atölyede matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, Türkçe, beden eğitimi, müzik, drama ve daha başka birçok disiplin arasında bağlantı kurularak ve ders kazanımlarına odaklanılarak nasıl oyun tasarımı yapabileceği keşfedilecek. Öğrencilerin eğlenerek ve yaşayarak öğrenebilecekleri ortamlar yaratma konusunda potansiyellerin keşfedileceği atölye 12 Şubat 2022, Cumartesi günü 13.30-16.30 saatleri arasında Arter Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

 

İstanbul Çocuklara Soruyor Proje Atölyesi Başlıyor

İstanbul Kent Konseyi, “İstanbul’da yaşayan her çocuk, çocuk meclisinin doğal bir üyesidir” yaklaşımıyla 4 Şubat 2022, Cuma günü İstanbul Çocuklara Soruyor Proje Atölyesi düzenliyor. 8-11 yaş grubu çocuklar atölyede birer “İstanbul Uzmanı” olacak ve İstanbul’u mercek altına alarak gözden geçirip, sevdikleri ve güzel buldukları, onları rahatsız eden, eksik buldukları, iyileştirilmesini istedikleri yönlerini belirleyecek ve kendi önerilerini oluşturacak.

Adres

Bankalar Cad. No 2

Karaköy Minerva Han Kat 5

34425 Karaköy – İstanbul

Telefon

0 212 292 05 42

 

 

 

 

E-bülten üyeliğinden ayrılmak için  tıklayınız. 

 

Web Site

www.egitimreformugirisimi.org