Veri Stajyeri

  • İstatistiki verileri toplamak, düzenlemek,
  • Verilerin görselleştirilmesine ve analizine destek olmak,
  • ERG’nin Eğitim360° gibi veri odaklı projelerinin geliştirilmesinde aktif rol almak,
  • Eğitim İzleme Raporları’ının göstergeler bölümünün hazırlanmasından sorumlu olmak.
Başvuracakların;
  • Nitel ve nicel araştırma yöntemlerine hakim
  • Excel’i etkili bir şekilde kullanabilen
  • Literatür taraması yapabilen
  • Yeni veri kaynakları araştırmaya hevesli
  • Türkiye’de veri okuryazarlığını arttırmak konusunda yaratıcı fikirleri olan
  • Haftada en az 2 tam gün ofise gelebilecek adaylar olmasını istiyoruz.
Özgeçmişlerinizi, İngilizce yazı örneklerinizi ve niyet mektuplarınızı 21 Şubat Cuma gününe kadar erg@sabanciuniv.edu adresine e-posta konusuna VS0219 yazarak ulaştırabilirsiniz.]]>