Velilerin Aklı Neden Özel Okulda

Birgün Gazetesi, Ünal Özmen Eğitim Reformu Girişimi(ERG)’nin 2014 Eğitim İzleme Raporu,eğitimin niteliksizleşmesine yol açan/etki eden her konuya detaylı yer vermiş olmasına rağmen özel okul oranındaki artışla ilgili bölümü dikkat çekti.

]]>