Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) olarak “Türkiye’de Erken Çocukluk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitime Katılım” başlıklı bir bilgi notu hazırladık.

Bilgi notunda, Türkiye’de erken çocukluk bakım ve okul öncesi eğitim (EÇBE) hizmetlerine katılımın yaşa ve hane halkı özelliklerine göre değişimini göstermeyi hedefledik. Bu değişimin parametrelerini derinlemesine ve yaş bazında inceleyen araştırma verilerinden hareketle, farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere yönelik politika önerileri oluşturduk.

Araştırma bulguları, Türkiye’de okul öncesi eğitime katılımın halen düşük olduğuna işaret ediyor. Diğer yandan, çocuğun yaşı büyüdükçe ve hane halkının varlık seviyesi yükseldikçe katılımın arttığını gösteriyor. Okul öncesi eğitime katılımı etkileyen en önemli değişkenler; hane halkının varlık seviyesi, annenin eğitim düzeyi ve annenin istihdam durumu olarak dikkat çekiyor.