Eğitimi Reformu Girişimi’nin (ERG) tarafından yayımlanan araştırma raporu, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve dezavantajlı çocuklara yatırım yapılmasının topluma daha yüksek öğrenci başarısı ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri döneceğinin altını çiziyor.

ERG’den Işıl Oral ve Eileen McGivney tarafından hazırlanan Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı başlıklı araştırma raporu, Türkiye’de nitelikli eğitime erişimi olan ve olmayan grupların akademik başarılarının, kişisel özelliklerle ve okul kaynaklarıyla ne ölçüde ilişkili olduğuna ışık tutuyor.

Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı Araştırma Raporu

Türkiye’de Cinsiyet ve Bölge Ayrımında Eğitimsel Kazanımlar

Türkiye’de Sosyoekonomik Durumun Geç Kayıt ve Okul Terkleri ile İlişkisi