Türkiye Daha 'Rekabetçi' Olsun Diye 'Düşünme Gücü'ne Yüklendiler

Hürriyet Akbank Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliği ile yürütülen “Düşünme Gücü: Soran Sorgulayan Gençlik için Öğretmen Eğitimi Destek” projesinin Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.  Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, “Eğitimin alt yapısını oluşturan okullarımız ne kadar mükemmel donanımlı olursa olsun, programlar ne kadar çağdaş geliştirilmiş olursa olsun, bunları uygulayacak, bilişim teknolojisini kullanacak, yeni yaklaşımları ve içinde yaşadığı toplumu yorumlayarak öğrencileriyle en uygun biçimde paylaşacak olan öğretmendir. Bu proje, soran ve sorgulayan bir gençlik yetiştirme hedefimize çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi. Yenilikçi nesil Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise şunları dile getirdi: “Düşünme Gücü” projesinin temelinde bilgi çağına hazır, soran, sorgulayan, yarının açık fikirli kuşaklarını yetiştirmek yatıyor. Gençlerimizin diğer ülkelerin gençlerinden daha iyi eğitilebildikleri ölçüde ülkemiz için potansiyel yaratacaklarına inanıyoruz. Akbank olarak, Türkiye’nin küresel konjonktürde rekabetçi olabilmesi ve hak ettiği yeri alabilmesi için ’Düşünme Gücü’ projesine gönül verdik. Soran, araştıran, yenilikçi nesil, Türkiyemizi ileriye taşıyacaktır.” Proje kapsamında öğretmenlere hem eleştirel düşünme öğretme ve öğrenme yöntemlerinin aktarılması hem de uygulamalı çalışmalar ile öğretmenlerin bu yöntemleri sınıfta kullanmaları için bilgilendirilmeleri hedefleniyor. Başlangıç olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Van olmak üzere 8 pilot il seçilirken, 6 bin 600 öğretmenin de bu amaç doğrultusunda eğitilmesi hedefleniyor.]]>