TIMSS 2015 Sonuçları Açıklandı

Hürriyet, Önder Özdeş Dünyada PISA ile birlikte önde gelen uluslararası öğrenci değerlendirme programları arasında gösterilen TIMSS’in 2015 sonuçları açıklandı. Buna göre 4 ve 8’inci sınıf öğrencilerinin matematik ile fen bilimleri performanslarının değerlendirildiği programda, Türkiye tüm alanlarda puanını arttırsa da dünya ortalamasının altında kaldı. Türkiye’de kızlar erkeklerden 4’üncü sınıf matematik hariç daha başarılı oldu.

TIMSS 2015 sonuçları açıklandı
 Hollanda merkezli Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (IEA) tarafından dört yılda bir yayınlanan TIMSS (Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması) programında, 50 ülkede 4 ve 8’inci öğrencilerinin fen ve matematikalanlarındaki performansları ölçülüyor. Elde edilen verilerin ABD’de yer alan Boston College uzmanlarınca değerlendirildiği programda Türkiye, TIMSS 2015’te 4 yıl öncesine göre tüm düzeylerde her iki alanda performansını geliştirse de ortalamanın altında kaldı. Dünyanın en iyileriyse bir önceki sınavda olduğu gibi  ‘üstün’ performanslarıyla Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Japonya oldu.

TÜM DÜZEYLERDE PUAN ARTIŞI

Dünya çapında toplamda 600 binden fazla öğrencinin katıldığı TIMSS 2015’te Türkiye, dört yıl öncesine göre 4 ve 8’inci sınıf düzeyinde fen bilimleri ve matematik alanlarında puanını arttırmayı başardı. 4’üncü sınıflarda matematikte TIMSS 2015’te 36’ıncı olan Türkiye, 2011’e göre bir sıra kaybetse de puanını 469’dan 483’e taşıyarak, Fransa’nın hemen ardından 36’ıncı sıraya yerleşti. 8’inci sınıflarda matematikte ise 24’üncülüğü koruyan Türkiye, 452 puanını biraz daha arttırarak 458 puan aldı. Böylelikle Türkiye bu sınıf düzeyinde matematikte en başarısız sonucu elde etmiş oldu.

EN BÜYÜK GELİŞME 4’ÜNCÜ SINIF FEN BİLİMLERİNDE

4’üncü sınıf fen bilimlerinde ise Türkiye bir sıra kazanarak 35’inci olurken, puanını da 463’ten 483’e taşıdı. 8’inci sınıf fen bilimlerinde puan artsa da sıra değişmedi. TIMSS 2011’de 483 puan alan Türkiye, 2015’te 493 puana kadar çıksa da 21’inci sıradaki konumunu korudu. Türkiye 8’inci sınıf düzeyinde fen bilimlerinde 10 puanlık artışı ile ‘durumunu geliştiren’ ülkeler arasında gösterildi.

SİNGAPUR LİDER

4 ve 8’inci sınıf düzeyinde fen bilimleri ve matematik alanlarında birinciliği kimseye bırakmayan Singapur’u, ‘üstün’ başarılarıyla Japonya, Güney KoreHong Kong ve Tayvan takip etti. Bu ülkelerde sınava katılan 4 ve 8’inci sınıf öğrencileri Türkiye’ye göre yaklaşık 150 puan fazla aldı. OECD’nin 3 yılda bir yayınladığı PISA’da (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Avrupa’nın en iyi derecelerini yakalayan Finlandiya ise en büyük başarıyı 4’üncü sınıf düzeyinde fen bilimlerinde 7’ncilikle elde etti. Tüm düzeylerde Doğu Asya ülkeleri Avrupa ve Amerika’nın gelişmiş ülkelerini oldukça geride bıraktı.

 ERKEKLER:1, KIZLAR:3

Programda cinsiyetlere göre ortalama performanlarla ilgi verilere de yer verildi. Türkiye’de 4’üncü sınıf düzeyinde matematikte erkekler, 8’inci sınıf matematikte ise kızlar daha iyi ortalama yakaladı. 4’üncü sınıf fen bilimlerinde kızlar erkekleri bir puanla geride bırakırken, 8’inci sınıfta da durum değişmedi. Kızlar, erkeklerin ortalama 10 puan üstünde ortalamaya ulaştı.

4’LERDE TÜRKİYE VE FRANSA DİRSEK TEMASINDA

4’üncü sınıf düzeyinde fen bilimleri ve matematikte Avrupa’nın gelişmiş ekonomilerinden Fransa’nın, Türkiye ile yakın puanlar elde etmesi dikkat çekti. Matematikte 488 puanla 35’inci olan Fransa, fen bilimlerinde ise Türkiye’nin hemen önünde yine 35’inci sırada yer aldı.

Bir ilerleme var Dr. Aysel Madra (Eğitim Reformu Girişimi Politika Analisti): Türkiye TIMSS 2015’te, 2011’e göre 4 ve 8’inci sınıf fen ve 4’üncü sınıf matematik başarısında istatistiki olarak anlamlı ilerleme sağladı. Genel iyileşmeye rağmen, Türkiye’nin 4 ve 8’inci sınıf matematik ve 4’üncü sınıf fen puanları TIMSS ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Öte yandan, 8’inci sınıf fen başarısı tüm katılımcı ülkeler ortalamasına çok yakın. Bu çok önemli. TIMMS araştırmalarında başarı puanları yanında öğrencilerin başarısını ölçen yeterlilik düzeyleri de değerlendiriliyor. 4’üncü sınıf düzeyinde TIMMS 2015’e katılan öğrencilerin yalnızca yüzde 81’i en azından temel matematik bilgisine sahip, geriye kalan yüzde 19’luk bölüm bu düzeyin de altında performans gösteriyor. 4’üncü sınıf fen düzeyinde ise, Türkiye’de temel düzeyde fen bilimleri bilgisine sahip olmayanların oranı 2011’de yüzde 30 iken bu oran 2015’de yüzde 18’e düştü. Bu önemli bir gelişme. Ancak, bu oran TIMSS’e katılan tüm ülkelerin ortalama puan olan yüzde 8’in gene de üzerinde. 8’inci sınıf matematik alanına baktığımız zaman, öğrencilerin yüzde 70’inin en azından temel matematik bilgisine sahip olduğunu, geriye kalan yüzde 30’un ise bu düzeyin altında performans gösterdiğini görüyoruz. Düşük düzeyin altında bu kadar öğrenci olması Türkiye’deki öğrenme süreçleri ve eğitim kalitesinin olması gereken düzeyde olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye öğrenme alanları ve bilişsel alan değerlendirmelerinde de 2011’e göre genel olarak gelişme kaydedildi. Bunlardan en öne çıkanları 4’üncü sınıf matematikte geometrik biçim ve ölçü ile gene 4’üncü sınıf fen bilimlerinde yer alan fiziksel bilimler ve yer bilimleri.

TÜRKİYE SIRA

4. SINIF MATEMATİK
TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 35 36
Puan 469 483
8. SINIF MATEMATİK
TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 24 24
Puan 452 458
4. SINIF FEN BİLİMLERİ
TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 36 35
Puan 463 483
8. SINIF FEN BİLİMLERİ
TIMSS 2011 TIMSS 2015
Türkiye 21 21
Puan 483 493
 ]]>