TEOG Sonrası İçin Öğrenci-Okul Eşleştirme Mekanizması Tasarlanmalı

Eğitim Reformu Girişimi’nden (ERG) Didem Aksoy TEOG’un kaldırılmasının ardından eski sistemin yerine geçecek iyi bir öğrenci-okul eşleştirme mekanizması tasarlanmasının gerektiğini söyledi. “Bu mekanizmanın ise birden fazla girdiye (ilköğretim başarı notları, öğretmen referansı, öğrencinin özel yetenekleri, öğrenci tercihleri ve adresi gibi) dayandırılması daha sağlıklı olacaktır. “TEOG’un kaldırılması ortaöğretim sistemindeki okulların eğitim niteliğinin yükseltilmesi ve farklı lise türleri arasındaki nitelik farkının azaltılması gerekliliğini daha da öncelikli yapıyor. “PISA 2015 sonuçlarına göre, Türkiye’de akademik başarı okul türlerine göre büyük farklılıklar gösteriyor. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim görmekte olan çocukların puanları en düşük düzeyde kalıyor; Anadolu imam-hatip liselerinde öğrenim gören çocukların başarısı da Türkiye ortalamasının altında kalıyor.”

Eğitimin niteliği

Türkiye’de sınırlı bir öğrenci grubunun nitelikli eğitime erişebildiğine, öğrencilerin çoğunluğunun bu olanaktan yoksun kaldığına dikkat çeken Aksoy eğitimin niteliğinin yükseltilmesinin önemini vurguladı. “Nitelikli eğitim bu kadar sınırlı olduğu sürece öğrencilerin birbirleriyle rekabete girmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle tüm ortaöğretim kurumlarında eğitimin niteliğinin yükseltilmesi büyük bir öneme sahiptir.” Tıklayın – Türkiye’de Eğitim Sistemi: 15 Yıllık Yap – Boz

Cevap bekleyen sorular

Didem Aksoy TEOG’un kaldırılmasıyla kritik soruların gündeme geldiğini de belirtti. “Örneğin, mevcut sistemde kırsalda yaşayan bir çocuk kendi ilçesinde merkezi sınava girip aldığı puanla akademik başarı bakımından önde gelen bir lisede (örneğin Robert Koleji’nde) öğrenim görebiliyordu. Yeni sistem bunu nasıl sağlayacak? “Okulların kendi sınavlarını yapmasına izin verilirse, bu bölgesel adaletsizlikler getirecek; buna nasıl bir çözüm sunulacak? “Ailelerin ve gençlerin Türkiye’de nitelikli bir eğitim için gitmek isteyecekleri lise sayısı sınırlıdır. Yeni sistemde bu okullarda öğrenim görecek olan öğrenciler nasıl seçilecek? “Bu anlamda yeni sistemin sağlıklı işleyebilmesi için her lisenin kapsama alanındaki öğrenciler için akademik/mesleki eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek program çeşitliliğine, insan kaynağına ve altyapıya sahip olması gerekir.” (YY)]]>