Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi

2012-13 eğitim-öğretim yılı ile beraber, öğrencilerin ilk dört seneyi ilkokullarda, ikinci dört seneyi ise ortaokullarda tamamladığı yeni sisteme geçilmiştir. Bu dönüşüme ek olarak 5. sınıf ders çizelgesine, dördü seçilebilecek 15 seçmeli ders eklenmiştir.

Bu dönüşümden öğrenciler nasıl etkilendi? Ders seçim süreci okullarda nasıl yürütüldü? Bunlar ve benzeri sorulara yanıt bulmak için Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) birlikte araştırma raporu hazırladı..

Araştırmadan çıkan bulgular ışığında, ERG tarafından hazırlanan politika raporunda, temel eğitim kademelendirilmesine geçiş sürecini iyileştirmeye odaklanan çeşitli politika önerileri geliştirildi.

 

10 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen basın toplantısında politika önerileri kamuoyu ile paylaşıldı.