Eğitim politikası alanındaki izleme, araştırma ve savunu çalışmalarını 2003’ten bu yana sürdüren ERG, okullar açılırken ve Meclis’in açılmasına sayılı günler kala, milletvekilleriyle eğitim sistemimizin öncelikle ele alınması gereken sorunlarını paylaştı. ERG ayrıca, her ilde eğitime katılım, okulu terk, öğretmenler, derslik ve bilgisayar başına düşen öğrenci, sınıf tekrarı gibi birçok gösterge ve veriyi bölge ve Türkiye ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak sunan il eğitim gösterge kartlarını hazırladı.

81 ilde eğitimin durumunu ayrı ayrı gösteren kartlara ulaşmak için aşağıdaki haritada ilgilendiğiniz ilin üzerine tıklayabilirsiniz.