Büyük Ölçekli Müdahale

12 Mart 2020’den kreş, gündüz bakımevleri ve özel okul öncesi eğitim kurumlarının açılacağının duyurulduğu 24 Mayıs 2020’ye kadar geçen dönemdir.