4+4<8

“4+4+4” olarak bilinen 6287 sayılı kanunun yasalaşma sürecindeki tartışmaların akılcı bir çerçevede yürütülmesi ve eğitimin tüm paydaşlarının bilgilendirilmesi; uygulamada yaşanan gelişmeleri ve bunlara ilişkin değerlendirmeleri kamuoyunun dikkatine sunmak amacıyla bilgi notları hazırlandı.