PISA Sonuçlarına “Eğitimde Eşitlik” Odaklı Değerlendirme

PISA Sonuçlarına “Eğitimde Eşitlik” Odaklı Değerlendirme

ERG, Aralık ayında açıklanan PISA 2009 sonuçlarını değerlendirdiği bilgi notunu kamuoyuyla paylaştı. Bilgi notunda, öncelikle 2009’da yaşanan puan artışları masaya yatırılıyor, ardından sonuçlar eğitimde eşitlik bakış açısıyla değerlendiriliyor.

OECD tarafından her üç yılda bir gerçekleştirilen ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarında beceri düzeylerini ortaya koymayı amaçlayan PISA testlerinde Türkiye, 2009 uygulamasında üç testte de önemli puan artışları yakaladı. ERG tarafından hazırlanan bilgi notu, puan artışının temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci sayısındaki azalmadan kaynaklandığını gösteriyor.

Başarı Uçurumu Özel Müdahaleleri Zorunlu Kılıyor

PISA sonuçları, Türkiye’de sosyoekonomik kökenin öğrenci başarısı üzerinde çok etkili olduğunu gösteriyor. Türkiye’de öğrenci başarısındaki farklılaşmanın % 19’u doğrudan öğrenciler arasındaki sosyoekonomik statü farklarıyla açıklanıyor. Bu, Macaristan ve Belçika’dan sonra OECD ülkeleri arasındaki en yüksek değer.

Sosyoekonomik statü açısından en alt çeyrekte bulunanlarla en üst çeyrekte bulunanlar arasındaki “başarı uçurumu”, Türkiye’de birçok ülkeye göre daha derin. En üst çeyrekte bulunan öğrenciler, ortalama 92 puan daha fazla alıyor. Oysa puan farkı, Finlandiya’da 61, Hırvatistan’da 73.

Tüm bunlar, Türkiye’de eğitim sisteminin sosyoekonomik kökenin öğrenci başarısı üzerindeki etkisini azaltmakta yeterince başarılı olamadığını ortaya koyuyor. Bilgi notu, MEB’in bu sorunun çözümü için 2010’da hayata geçirdiği politikaları da kısaca değerlendiriyor.

“PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme” başlıklı bilgi notunun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Basın bülteni için tıklayınız.