PISA 4+4+4’ün Sonucu

Aydınlık, Müjde Oktay, Sinem Gülcan OECD’nin PISA 2015 sonuçlarına göre Türkiye eğitimde 2006 yılının da gerisine düştü. Uzmanlar bunu, fen ve matematikten uzaklaşarak gerileyen eğitim sisteminin sonucu olarak değerlendirdi.

Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) eğitimin kalitesini değerlendirmek amacıyla yürüttüğü uluslararası PISA 2015 sonuçları önceki gün açıklandı. Türkiye 2003 yılında gösterdiği performansın gerisine düştü. Uzmanlar, PISA 2012 değerlendirmesinin 4+4+4 eğitim sisteminden önce yapıldığını hatırlatarak, “PISA 2015, 4+4+4’ün bir sonucu” dedi. PISA 2015’te birinciliği Singapur aldı. Singapur’u Japonya, Estonya, Tayvan, Finlandiya izledi. TÜRKİYE, OECD ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA PISA 2015’te 72 ülkeden, 15 yaşındaki 540 bin öğrenci fen, okuma, matematik ve işbirliğine dayalı problem çözme konularında değerlendirmeye alındı. Türkiye, 72 ülke arasından fende 52’inci, matematikte 49’uncu, okumada 50’inci oldu. Türkiye fen, matematik alanlarına göre daha iyi puan aldığı okuma becerilerinde 2012’ye göre 47 puan kaybetti. OECD ülkeleri matematikte ortalama 490 puan alırken Türkiye 420 puanda kaldı. Fende 493 olan ortalama puan Türkiye’de 425’e düştü. Türkiye okuma becerilerinde ise 493 olan ortalamanın çok gerisinde kalarak 428 puan aldı. Türkiye yüksek performans gösteren öğrenci oranında da çok geride kaldı. Türkiye’de matematik, fen ve okuma becerilerinde yüksek performans gösteren öğrenci oranı yüzde 1.6 olurken OECD ortalamasında bu oran yüzde 15.3. Her üç alanda Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 31.2’si düşük seviyede performans gösterirken OECD ülkeleri arasında bu oran ortalama yüzde 13. PISA şampiyonu Singapur’da öğrenciler arasında yüksek performans oranı yüzde 39.1, düşük performans oranı ise yüzde 4.8. ASYA ÜLKELERİ DAMGASINI VURDU Fen ve matematikte ilk 10’a çoğunlukla Asya ülkeleri yerleşti. Singapur, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Çin ve G. Kore, Estonya, Finlandiya ve Kanada ile ilk 10’u paylaştı. Beyin göçünün merkezi haline gelen ABD ise ortaöğrenimde matematikte aldığı 470 puanla 38’nci sıraya yerleşerek 494 puan alan Rusya’yla birlikte çok sayıda Asya ülkesinin arkasına düştü. SEÇMELİ DERSLER FEN VE MATEMATİKTEN UZAKLAŞTIRDI Eğitim İş Genel Başkanı Mehmet Balık: Hükümet seçmeli derslerle çocuklarımızı matematikten, fenden uzaklaştırdı. Ezberci eğitimin bizi getirdiği nokta budur. Bilimden, fenden uzaklaşıldığı ezberci eğitim sistemine önem verildiği sürece eğitim gerilemeye devam edecektir. Köprülerimizi, otoyollarımızı, havalimanlarımızı yabancı müteahhitlere yaptırdığımız sürece kendi adamlarımızı yetiştiremeyeceğiz. EĞİTİM POLİTİKALARI DEĞİŞTİRİLMELİ Ulusal Eğitim Derneği Başkanı Nazım Mutlu: Özellikle son 5-6 yıl içerisinde eğitim alanında başvurulan uygulamalar bu sonucu getirdi. Son yıllarda yerimizde saymayı kâr görmeye başlamıştık. Artık gerilediğimizi görüyoruz. Doğu ülkeleri çok ciddi sıçramalar yaparken bizim sürekli gerilemeye doğru gidişimiz bunun Türkiye’de uygulanan kötü eğitim politikalarının bir sonucu olduğunu gösteriyor. Özellikle eğitimin içeriğinde sık sık yapılan değişiklikler, sınav sistemiyle oynamaları, öğretmen yetiştirilmesine ilişkin hemen ciddi hiçbir önlem alınmayışı, okul yönetiminde başvurdukları liyakate uygun olmayan yollar doğal olarak bu sonucu getirdi. MEB, sonuçlar üzerinde ciddi düşünce geliştirmeli. MEB’i bugüne kadar uyguladığı politikaları terk etmeye çağırıyoruz. EZBERCİ EĞİTİM SİSTEMİNDEN VAZGEÇİLMELİ Eğitim Reformu Girişimi Eğitim Uzmanı Dr. Aysel Madra: OECD içinde sondan bir önceki sıradayız. Meksika ise sonuncu durumda. Bu durum Türkiye’deki eğitimin kalitesi açısından üzüntü verici. İyi performans gösteren öğrenciler ile kötü performans gösteren öğrenciler arasında uçurum var. 2012’deki PISA değerlendirmeleri 4+4+4 sistemine geçilmeden yapılmıştı. 2015 PISA zorunlu eğitimin 12 seneye çıkarıldığı sistemden seçilen öğrencilerle yapıldı. Eskiden 8 sene zorunlu eğitim vardı. Performansı düşük ve okumak istemeyen öğrenciler 8. sınıftan sonra okula devam etmiyordu. Zorunlu eğitim 12 sene olunca iyi olmayan öğrenciler başarıyı düşürdü. PISA sadece bilgiyi değil bilgiyi beceriye dönüştürmeyi de ölçüyor. Bütün liseleri Anadolu lisesi yaptık. Fen liselerinin etkisini ve özelliğini de bitirdik. PISA ezberi ölçmüyor. Türkiye’de bilgiyi ezberletiyoruz. Ama bu bilgiyi gerçek hayatta kullanmaya yönelik bir eğitim sistemimiz yok. Bu düşüşün en büyük sebebi ezberci ve sınav odaklı sistem. Öğrenciler bilgi birikimine sahip değil anlık kullanmak için ezberci bilgiye sahip. Parlak performansa sahip olanlar azalırken, çok kötü performans gösterenlerin sayısı hızla artıyor. Örneğin Matematik’te 2. düzeyin altında olan öğrencilerin oranı 2012’de yüzde 42 iken, 2015’te bu oranın yüzde 51,4’e çıktığını görüyoruz. İleri düzeyde veri sahibi öğrenci oranı çok düşük. Bilim alanında çalışacak kişiler bu alandan çıkıyor ama ülkemiz bu konuda OECD ortalamasının çok altında.
]]>