PISA 2015 Sonuçlarına Genel Bakış

Artı Eğitim Dergisi Türkiye PISA’ya 2003 yılından bu yana katılmaktadır ve uluslararası karşılaştırmada OECD ülkeleri arasında son sıralarda yer almaktadır; 2015’te değerlendirmeye katılan 70 ülke içinde matematikte 49…okumada 50. ve fende  52. sıradadır.

]]>