Okuldaki Hakların Kılavuzu Var

Radikal Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çocukların okullarda haklarını kullanmasını sağlamak amacıyla çocuklara haklarının tanıtıldığı ve hak arama yollarının anlatıldığı üç kılavuz ve iki internet sitesi hazırladı.  Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle yürütülen Eğitimde Haklar Projesi 2007 yılında başladı. Projeyle 10-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik hazırlanan ‘Eğitimde Haklarım Var!’ kitapçığı ile www.egitimdehaklarimizvar.org sitesi, çocuklara eğitim süreç ve ortamlarındaki haklarını tanıtıyor. Bir okul gibi oluşturulmuş sitede, çocuklar okulun farklı yerlerini gezerek çeşitli haklarının o yerlerde ne anlama geldiğini öğrenebilecek. Örneğin, bahçeyi gezerken dinlenme, boş zaman ve oyun hakkı, sınıfta ifade özgürlüğü, müdür odasında özel yaşamına saygı gösterilmesi hakkıyla ilgili bilgi edinebilecek. http://www.egitimdehaklar.org isimli sitede ise eğitim hakkıyla ilgili 300’ün üzerinde mevzuat belgesine ulaşılabilecek.]]>