Okul Öncesi Eğitim Zorunlu Olsun

Posta, Yaşar Özay 4+4+4 olarak bilinen 12 yıllık zorunlu eğitim sistemi okul öncesi eğitimi 4 yılda yüzde 13.2 oranında geriletti. Konuyla ilgili hazırlanan raporda, her çocuğun ilkokul öncesi en az bir yıl zorunlu ve nitelikli okul öncesi eğitim almasının önemi anlatıldı. Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ‘Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu ve Öneriler’ konusunda rapor hazırladı. Rapora göre, okul öncesi eğitim, 2012-2013 döneminde uygulamaya başlanan 4+4+4 sistemiyle geriledi. Son 10 yılda Türkiye’de erken çocukluk eğitimiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmasına karşın, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında yüzde 67 olan 5 yaş okullulaşma oranı 4+4+4 sonrasında düştü ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılında yüzde 53.8’e geriledi. Okul öncesi eğitim alan çocukların akranlarından en az bir eğitim yılı önde bulunduğu, almayanların ise özellikle matematiksel becerilerde en düşük düzeyde performans gösterme olasılığının iki kat daha fazla olduğu vurgulandı. Çocukların bu dönemdeki gelişim hızının çok yüksek ve yatırım maliyetlerinin görece düşük olmasına da dikkat çekildi. Raporda, her çocuğun ilkokuldan önce en az bir yıl zorunlu ve nitelikli okul öncesi eğitim almasının önemine vurgu yapıldı. ‘4+4+4 devam edecek’ Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, bakanlığın 4+4+4 eğitim sisteminden vazgeçilmesine veya farklı bir model getirilmesine dair hiçbir politikası bulunmadığını belirtti. Tekin, “Bu, kararlılıkla devam ettirilecektir” dedi. Müsteşar Tekin, “Kanun yürürlüğe girdiği zaman Avrupa ülkelerinde ortalama 10 yıl eğitim söz konusuydu. Türkiye’deki bir çocuk ortalama 6.1 yıl eğitim kurumlarımızda bulunuyordu. 4+4+4 sonrası Avrupa Birliği rakamlarına yaklaşma eğiliminde. Türkiye’de ortalama okullaşma oranının yüzde 90’lara yaklaştığı görülüyor” diye konuştu.]]>