Sabancı Üniversitesi, EDU tarafından, ERG Eğitim Laboratuvarı içerik ortaklığıyla hayata geçirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, okul yöneticilerinin 21. Yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Okulun bir yaşam, öğrenme ve yönetim alanı olmasından hareketle, katılımcıların bütünsel bir bakış açısı ile en yüksek faydayı sağlayacakları zengin bir program hazırlandı.

Eğitim ve okul ile ilgili güncel tartışmalar ve geleceği belirleme potansiyeli olan eğilimler hakkında bilgi paylaşımlarının olduğu eğitimlerde; etkin bir eğitim lideri olmak için gereken; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak.

Programda okul başarısının en kritik faktörü olan okulun finansal yönetiminin temelleri, finansal planlama, okul bütçesi yapma, okul bütçesinin takip edilmesi gibi konularda temel yetkinlikler edinilecek.

Liderliğin önemli bir boyutu olan dönüşümsel liderlik ile eğitim ve okul sistemlerinde meydana gelen değişim ve yeniliklerin verimli ve etkin biçimde yönetilmesi konusunda yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak; vizyon belirleme, karar verme, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim, yaratıcı problem çözme gibi konular aktarılacak.

Öğretimsel Liderlik

Müfredat ve Öğrenme
Müfredatın Okul Misyonuyla İlişkisi
Öğrenme Stratejileri ve Araçları
Müfredat Gelişimi ve Takibi
Müfredat Gelişim Planı Hazırlama
Uzaktan Öğrenme Liderliği

Dönüşümsel Liderlik

İlham Verme
Vizyon Oluşturma
Motivasyon
İşbirliği ve Takım Çalışması
Geri Bildirim
Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Vermek
Kolaylaştırıcılık ve Moderasyon
Çatışma ve Kriz Yönetimi
Okullarda Sürdürülebilirlik

Operasyonel Liderlik

Bütçe ve Kaynak Yönetimi

Eğitim Tarihleri

20 MART 2021 | 13:00 – 16:30
22 MART 2021 | 17:00 – 19:00
23 MART 2021 | 17:00 – 19:00
24 MART 2021 | 17:00 – 19:00
25 MART 2021 | 17:00 – 19:00
26 MART 2021 | 17:00 – 19:00
31 MART 2021 | 17:00 – 19:00
01 NİSAN 2021 | 17:00 – 19:00
02 NİSAN 2021 | 17:00 – 19:00
03 NİSAN 2021 | 17:00 – 19:00
06 NİSAN 2021 | 17:00 – 19:00
07 NİSAN 2021 | 17:00 – 19:00
08 NİSAN 2021 | 17:00 – 19:00

Kimler Katılabilir?

Okul liderliği yetkinliklerini geliştirmek isteyen:
Eğitim kurumu genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları
Okul müdürleri
Okul müdür yardımcıları
Deneyimli öğretmenler, akademik ya da idari yöneticilik deneyimi olan (zümre, bölüm, koordinasyon vb.) adaylar

Eğitim Ortakları

Burcu Aybat
Haşmet Savran
Salih Turhanlar
Sabiha Dulay
Serkan Özdemir
Aytül Vatansever
Ömer Uzun
Gülin Yücel
Mete Zadil

*Program canlı sanal sınıflarda gerçekleşecektir.

*Program süresince online buluşmalar gerçekleşecek.

*Programın dili Türkçe olacaktır. Program dokümanları içinde İngilizce dokümanlar da yer almaktadır.

Sertifikasyon Koşulları

*Başarı Sertifikası alabilmek için katılımcıların 13 günlük eğitimin 12 gününe katılmaları zorunludur.

*Eğitim sonunda verilecek olan Başarı Sertifikası / Katılım Belgesi, katılımcılarla dijital ortamlarda paylaşılacaktır.

*Program akış bilgileri için tıklayınız.

Program Süresi: 13 Yarım Gün.

Son Başvuru Tarihi: 15 Mart 2021

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.