Öğrenci Devamsızlığı ve Eşitsizlik

Öğrenci Devamsızlığı ve Eşitsizlik

Öğretmen Dünyası, Yaprak Sarıışık
Türkiye’de eğitime erişim konusunda özellikle son on yılda önemli gelişmeler kaydedildi.Okullulaşma oranları her geçen yıl artıyor diye seviniyoruz; ancak unutmamak gerekiyor ki bu oranlar çocukların eğitime erişimi hakkında yeterli bilgi sunmuyor.