Öğrenci Devamsızlığı ve Eşitsizlik

Öğretmen Dünyası, Yaprak Sarıışık Türkiye’de eğitime erişim konusunda özellikle son on yılda önemli gelişmeler kaydedildi.Okullulaşma oranları her geçen yıl artıyor diye seviniyoruz; ancak unutmamak gerekiyor ki bu oranlar çocukların eğitime erişimi hakkında yeterli bilgi sunmuyor. ]]>