Milletvekillerine “Eğitim Sisteminin Öncelikli İhtiyaçları” Dosyası

t24 Haber, Hülya Karabağlı Dosyada okul öncesi için parasız eğitim önerildi.Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 550 milletvekiline sunduğu “Eğitim Sisteminin Öncelikli İhtiyaçları” dosyasında,  okul öncesi için parasız eğitim önerdi. Ortaöğretimin yeniden yapılandırılmasının önemine dikkat çeken ERG, bölgedeki öğretmenlerin kalıcı olmaları için yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

ERG, Eğitim sisteminde öncelikli ihtiyaçlarına ve çözüme yönelik önerilerle ilgili kapsamlı bir dosyayı TBMM’de tüm milletvekillerine dağıttı. Dosyada, kısa bir politika notunun yanı sıra dört başlıkta ortaöğretim, öğretmenler, bütçe ihtiyacı ve okul öncesi eğitim konuları ele alındı.

 “Türkiye’de insani, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sürdürmenin, her çocuğa hakkı olan kaliteli eğitimi sunmakla mümkün olacağına inanıyoruz” denilen dosyada, milletvekillerinin temsil ettiği ilde  eğitime ilişkin bir önceki yılın temel göstergeleri, bölge ve ülke ortalamasıyla karşılaştırmalı olarak yer aldı.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin  eğitimle ilgili verilerden harmanladığı  bilgilere göre, Türkiye’de 15-19 yaşlarındaki genç kadınların yüzde 27’si, genç erkeklerinse yüzde 15’i ne eğitim alıyor ne de çalışıyor. Bu oranların OECD ortalamasıysa yüzde 7.

 ERG’nin değerlendirmeleri şöyle:

“Ortaöğretime katamadığımız genç nüfusun yüksekliği, eğitimin düşük niteliği dolayısıyla temel becerileri kazandıramadığımız lise öğrencilerinin çokluğu ve üst düzeyde performans gösteren öğrenci sayısının yetersizliği, Türkiye’nin sürdürülebilir toplumsal ve ekonomik gelişme potansiyelini de zayıflatıyor.

“Çocukların öğrenme çıktılarının ve okul deneyimlerinin iyileştirilmesinde, öğretmen niteliğini güçlendirecek ve öğretmen devinimini azaltacak politikalara önemli rol düşüyor.

Eğitimin kalitesinin başlıca belirleyicilerinden olan öğretmen niteliğini güçlendirmek için, öğretmen adaylarının üniversiteye girişinden hizmet öncesi eğitimlerine, öğretmenlerin mesleğe seçilmelerinden mesleki gelişim olanaklarına, sistemdeki farklı sorun alanlarına bütüncül bir yaklaşımla eğilmek gerekiyor. Bu bakımdan, güncel üst politika belgelerinin, 2011 yılında ilk taslağı hazırlanan Ulusal Öğretmen Stratejisi’nin uygulanmasını hedeflemesi olumlu bir gelişme.

“Bu çerçevede, bölgesel eşitsizliklere ve öğretmen devinimine özel önem atfedilmesi gerekiyor. 2015-16 eğitim-öğretim yılında ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı Batı Marmara’da 11 iken Güneydoğu Anadolu’da 16’dır. Dahası, Türkiye genelinde 11 yıl olan öğretmenlerin ortalama deneyim süresi, Şırnak’ta 1,5 yıla, Hakkari’de 1,3 yıla iniyor.

“Doğu bölgelerinde öğretmen deviniminin yüksek olması, çocukların sık sık öğretmenlerinin değişmesi anlamına geliyor. Bu durum, öğrencilerin hem temel becerileri kazanmasını zorlaştırıyor hem de okula aidiyet hislerini zayıflatıyor. Dolayısıyla, öğretmenlerin doğu illerinde kalıcı olmaları için yaşam koşullarını iyileştirmek ve bölgeler arasında dengeli bir dağılım sağlamak gerekiyor.“

]]>