İşbirliğinin duyurulduğu basın toplantısında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa V. Koç ve ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder proje hakkında görüşlerini dile getirdiler. Genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 20’yi geçmiş olması ve bu oranın kısa vadede artma olasılığı olmasının, uzun vadede çok ciddi bir sosyal tehdit oluşturabileceğini belirten Ergüder, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanamama riskinin de Türkiye’nin büyüme potansiyeline doğrudan sekte vurabilecek bir tehdit oluşturduğunu ekledi.  Ergüder, bu iki önemli riske yönelik en önemli müdahale aracının nitelikli meslek eğitimi olduğunu vurguladı. ERG, meslek eğitiminin gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimde yapılandırılması gerekliğine inanıyor. Meslek Eğitiminde Kalite projesi bu kapsamda Türkiye’de meslek eğitiminin kalitesini artırmaya yönelik öneriler geliştirmeyi ve özel olarak kaliteyi artırma potansiyeline sahip kamu-özel-sivil sektör işbirliklerinin oluşmasını özendirmek ve kolaylaştırmayı amaçlıyor.]]>

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.