Birlikte, Akıl ve Hayal Gücüyle

Türkiye ve dünya değişirken eğitimi devamlı olarak sorguluyoruz.

Eğitimin, okullardan daha büyük bir evreni kapladığına inanıyoruz.

Eğitimin, ekonomik çıktılarından daha önemli sonuçları olduğuna inanıyoruz.

Eğitimin, katılımcı süreçlerle geliştirilebileceğine inanıyoruz.

Aklı ve kalbi bir bütün olarak gözeten bir eğitimin herkese ulaşmasının hayalini kuruyoruz.

Bunun için, kendimizden başlayarak eğitimin tüm aktörlerini eleştirel yaratıcılıklarını kullanmaya, yani, yaptığımız işleri sürekli sorgulamaya ve daha iyi yapmanın yollarını aramaya davet ediyoruz.

Nesnel, tarafsız ve bilimsel bilginin önemine inanıyoruz.

Politika oluşturma süreçlerinin verilere dayalı olması gerektiğine inanıyoruz.

Disiplinlerarası çalışarak farklı görüşlerden ortak akıl yaratmanın önemine inanıyoruz.

Bilgiyi, yaratıcı çözüme dönüştürmenin önemine inanıyoruz.

Araştırmanın kalbinden çıkan uygulamalara inanıyoruz.

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde dönüşümün birlikte, akıl ve hayal gücüyle yaratılabileceğine inanıyoruz.