Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

Ortaöğretim Tasarımına Yönelik Değerlendirme ve Öneriler

18 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Ortaöğretim Tasarımı’yla yapılması öngörülen değişikliklerin temel çerçevesini incelerken, geçmiş yıllarda paylaştığımız ortaöğretim kademesine yönelik değerlendirmeleri ele aldık.Türkiye’de eğitime erişimde ilerlemeyi sürdürebilmek, eğitimin niteliğinde iyileşme sağlayabilmek, sosyoekonomik ve bölgesel eşitsizliklerin azalmasına katkıda bulunabilmek için ortaöğretimde yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor. Bu düzenlemelere, öğrencilerin farklılaşan gereksinimlerine daha ...
Devamı
Adım Adım Lise Yerleştirme Sistemi

Adım Adım Lise Yerleştirme Sistemi

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, 26 Haziran 2018 tarihinde yayımlandı. Lise yerleştirme sisteminin iyi anlaşılması, doğru tercih yapmanın önündeki ilk adımı oluşturuyor. Peki bu yerleştirme sistemi nasıl çalışıyor? Aşağıdaki infografikle sistemin nasıl işleyeceğine dair kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladık. Tercih döneminde olan tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlere ve okul yöneticilerine başarılar dileriz ...
Devamı
Liselere Geçişte Yeni Sistem ve Nitelikli Ortaöğretim için Yol Haritası

Liselere Geçişte Yeni Sistem ve Nitelikli Ortaöğretim için Yol Haritası

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Eylül 2017 tarihinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanmayacağını açıkladı. Ardından 5 Kasım 2017 tarihinde TEOG yerine gelecek yeni sistem açıklandı.Bu bilgi notunda TEOG yerine gelecek yeni sistemin detayları, Türkiye’de son 20 yıldır ortaöğretime geçiş sistemlerinde yapılan değişiklikler ve dünyadan başarılı ...
Devamı
Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?

Dershanelerin Kapatılması Eğitimde Kaliteyi ve Fırsat Eşitliğini Sağlar mı?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) bu belgeyle, son günlerde dershanelerin dönüştürülmesi/ kapatılması ile ilişkili olarak kamuoyunda gelişmekte olan tartışmaların doğru bir temelde gerçekleşmesine katkı yapmayı amaçlamaktadır. Türkiye’de eğitim politikalarında değişim konularında sıkça yaşanan bir durum, konunun özünden uzak ve yapıcı olmayan tartışmaların ortaya çıkmasıdır. Bununla beraber, ...
Devamı
Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemi Üzerine Değerlendirmeler

Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Eylül 2013 tarihinde ortaöğretime geçişte Seviye Belirleme Sınavı (SBS) yerine uygulanacak yeni geçiş (sınav) sistemini açıkladı. Yeni sistemde ortaöğretime geçiş, tek bir merkezi sınava bağlı olmaktan çıkarılıp, öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıf boyunca elde edecekleri başarı puanları ve altı dersten merkezi olarak düzenlenecek sınavlarda alacakları ...
Devamı
Erken Çocukluk Eğitimi ve "4+4+4" Düzenlemesi

Erken Çocukluk Eğitimi ve “4+4+4” Düzenlemesi

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG), “4+4+4” düzenlemesini takiben, yeni eğitim yılındaki okullulaşma oranlarını da dikkate alarak bir rapor hazırladı. Erken Çocukluk Eğitimi ve "4+4+4" Düzenlemesi başlıklı rapor Türkiye’de okulöncesi eğitime ilişkin son durumu ve çözüm önerilerini ortaya koyuyor. Raporda okulöncesi eğitime ilişkin durum şu başlıklar altında ele ...
Devamı
4+4

4+4

Ortaöğretime Geçiş Sistemi'ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne İlişkin Değerlendirme ve Öneriler

Politika notunun ilk bölümünde kademeler arasındaki geçiş sistemlerine ilişkin temel bazı konular tanımlanırken, Türkiye’de ilköğretimden ortaöğretime geçiş bağlamında inceleniyor. İkinci bölümünde ise OGES’in iyileştirilmesine yönelik somut öneriler yer alıyor ...
Devamı