Eğitim İzleme Raporu 2015 - 16

Eğitim İzleme Raporu 2015 – 16

Eğitim İzleme Raporu 2015-16: Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 2008 yılından bu yana her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla, eğitim sistemimizin geliştirilmesi sürecinde, veri temelli ve katılımcı politika süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor ...
Devamı
MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

MEB 2014 Bütçesi Üzerine Değerlendirmeler

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 15 Aralık 2013 Pazar günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı 2014 yılı bütçesini Türkiye'nin eğitim gereksinimleri ve eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceleyen bir politika notu hazırlamıştır. Milletvekilleriyle paylaşılan ERG Politika Notu'nda, ...
Devamı
MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor!

MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), milletvekillerini eğitime ayrılan kamu kaynaklarına  ilişkin bilgilendirmek ve 2014 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sırasında MEB bütçesinin artırılması için talepleri dillendirmeye çağırmak amacıyla, "MEB Bütçesine 4+4+4 Desteği Gecikiyor!"  başlıklı bir politika notu hazırladı. Milletvekilleriyle paylaşılan ERG Politika Notu'nda, ...
Devamı
MEB Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?

MEB Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?

Raporu İndir Bütçe ve kesin hesap görüşmeleri kapsamında 8 Kasım 2012 Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi tartışılacak. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’nin eğitime ilişkin hedeflerine erişebilmesi için gerekli asgari mali kaynakları, eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceledi. Belgede, ...
Devamı
Eğitim İzleme Raporu 2012

Eğitim İzleme Raporu 2012

ERG, eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığı “Eğitim İzleme Raporları” aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunuyor. ERG, raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlıyor ...
Devamı
Eğitime Daha Fazla Kaynak Ayrılmalı!

Eğitime Daha Fazla Kaynak Ayrılmalı!

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), milletvekillerini 2012 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sırasında MEB bütçesinin artırılması için Genel Kurul'da bütçe artışı taleplerini dillendirmeye çağırmak ve eğitime ayrılan kamu kaynaklarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla "Eğitime daha fazla kaynak ayrılmalı!" başlıklı politika notunu hazırladı. Milletvekilleriyle paylaşılan politika notunda, ...
Devamı
Eğitim İzleme Raporu 2011

Eğitim İzleme Raporu 2011

ERG, eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığı “Eğitim İzleme Raporları” aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunar. Raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlar ...
Devamı