Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi Raporu

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi Raporu

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 6287 sayılı yasayla yaşama geçirilen ve kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen yeni uygulamayı izlemek ve değerlendirmek için gerçekleştirdikleri araştırmayı tamamladı ...
Devamı
Tüm Türkiye’nin Önceliği Artık Demokratik, Nitelikli ve Eşitlikçi Bir Eğitim Olmalı

Tüm Türkiye’nin Önceliği Artık Demokratik, Nitelikli ve Eşitlikçi Bir Eğitim Olmalı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın ardından başta Bakanlar Kurulu’nda imza için bekleyen Ulusal Öğretmen Stratejisi’nin ivedilikle uygulamaya alınması olmak üzere daha demokratik, nitelikli ve eşitlikçi bir eğitim için atılması gereken adımlara ...
Devamı
ERG Meclisteki MEB Yasa Tasarısını Değerlendirdi

ERG Meclisteki MEB Yasa Tasarısını Değerlendirdi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG); aday öğretmenlik, dershanelerin dönüşümü, özel okullarda eğitim-öğretim desteği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı hakkında düzenlemeleri de kapsayan yasa tasarısını değerlendirdiği bir politika notu hazırladı ...
Devamı
Eğitim İzleme Raporu 2012

Eğitim İzleme Raporu 2012

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın altıncısını tamamladı. Raporda, Türkiye’de eğitimde birçok alanda aynı anda ve hızla büyük bir değişim yaşandığı, ancak katılımcı bir eğitim stratejisinin bulunmadığının altı çiziliyor. Bununla beraber uygulamada yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitimde kalite ve eşitlik alanlarında ilerleme sağlanamadığı vurgulanıyor ...
Devamı
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?

Bütçe ve kesin hesap görüşmeleri kapsamında 8 Kasım 2012 Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi tartışılacak. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’nin eğitime ilişkin hedeflerine erişebilmesi için gerekli asgari mali kaynakları, eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceledi ...
Devamı
4+4+4’e Geçiş: Ne Değişti? MEB Ne Kadar Hazırdı?

4+4+4’e Geçiş: Ne Değişti? MEB Ne Kadar Hazırdı?

Okulların açılmasıyla birlikte Türkiye’de yeni eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 4+4+4’e geçiş sürecinde, başlıca değişikliklere ve Bakanlık’ın yeni sisteme hazırlık sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bilgi ve politika notları yayımlamaya başladı. İlk iki not, “4+4+4” ile ortaya çıkan değişiklikler ve uygulamalar ışığında, uygulamaya dönük net politikalar üretilemediğini ve ...
Devamı
Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

2003 yılından bu yana “Herkes İçin Kaliteli Eğitim” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci başlıklı politika notunu Nisan 2011’de kamuoyuyla paylaştı. ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı ...
Devamı
PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

ERG, Aralık 2010’da açıklanan PISA sonuçlarını değerlendirdiği bilgi notunda, 2006’dan bu yana yakalanan puan artışlarının olası nedenlerine ve eğitimde eşitlik bakış açısını kullanan bir değerlendirmeye odaklandı. Bilgi notunda, PISA 2009’da yakalanan ortalama 22-23 puanlık artışın temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci sayısındaki hızlı azalmaya bağlı olduğu, ancak bunun Türkiye’nin OECD ...
Devamı
Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Koç Holding’in başlattığı “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi”nin son yayını olan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Dokümanı” yayınlandı. İş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının somut verilerinin bilimsel analizinden hareketle oluşturulan doküman mesleki eğitimde stratejik ...
Devamı
Öğretmen Günü Eğitim Politikalarında İleriye Bakmak İçin Önemli Bir Fırsat

Öğretmen Günü Eğitim Politikalarında İleriye Bakmak İçin Önemli Bir Fırsat

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında OECD Genel Sekreteri Eğitim Politikaları Özel Danışmanı ve Eğitim Bölümü Direktör Yardımcısı Andreas Schleicher ile Türkiye’de öğretmen politikalarını ve Türkiye’nin diğer ülke örneklerinden öğrenebileceklerini tartıştı ...
Devamı
Loading...